Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zaczynamy budowę domu

Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

Jeżeli mamy gotowy projekt domu wraz z księgą ewidencji dokumentów, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, zaakceptowaliśmy kosztorys inwestycji i mamy podpisaną umowę z wykonawcą lub inwestorem zastępczym, to możemy wreszcie rozpocząć budowę domu.

Wykop pod fundament. Ziemię z roślinami należy zwałować poza obszarem budowy
Wykop pod fundament. Ziemię z roślinami należy zwałować poza obszarem budowy
Fot. www.budowlany.pl


Czego trzeba dopilnować?

Inwestor musi pamiętać, aby co najmniej 7 dni przed datą wejścia na budowę ekipy budowlanej, zawiadomić o rozpoczęciu robót: organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór autorski nad projektem.

Oprócz samego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych, inwestor przekazuje również pisemne oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego (przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi) oraz kierownika budowy (przyjęcie obowiązku kierowania budową).

Ważnym obowiązkiem inwestora jest wystąpienie o odpłatne wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy przez urząd, który wydał pozwolenie na budowę.

W dokumencie tym znajdują się dane dotyczące m.in. inwestora (dane personalne), wykonawców, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, budowy (adres, rodzaj budowy) oraz przebiegu robót budowlanych i innych zdarzeń w toku budowy domu. Za prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wpisów do dziennika mogą dokonywać: osoba prowadząca budowę, jak również inwestor, projektanci, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz geodeta, wykonujący prace na budowie.

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Zapisy prawa budowlanego wskazują, że podjęcie prac przygotowawczych tj. wytyczenie geodezyjne obiektu, wyrównanie powierzchni gruntu (niwelacja terenu), wykonanie przyłączy do infrastruktury technicznej i ogólne zagospodarowanie budowy, jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy domu. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę, czyli w sytuacji, kiedy dystrybutorzy mediów wydali inwestorowi warunki podłączenia gazu, prądu oraz zapewnili dostarczenie wody i odprowadzenie kanalizacji.

Teren budowy powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, najlepiej ogrodzony, a w widocznym miejscu inwestor musi umieścić żółtą tablicę informacyjną. By usytuowanie obiektu było zgodnie z zatwierdzonym projektem, wytyczeniem domu powinien zająć się geodeta z odpowiednimi uprawnieniami.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zaczynamy budowę domu