Sposoby na stare podłogi Sposoby na stare podłogi

Dariusz Jędrzejewski Dariusz Jędrzejewski Dariusz Jędrzejewski

Podłoga w naszych domach składa się z dwóch ważnych warstw. Pod dekoracyjną posadzką znajduje się podkład podłogowy, który z czasem też wymaga remontu. Podłoga w naszych domach składa się z dwóch ważnych warstw. Pod dekoracyjną posadzką znajduje się podkład podłogowy, który z czasem też wymaga remontu.

Do renowacji podłóg pokrytych deskami drewnianymi, jakie spotyka się w starych budynkach, oraz betonowych podkładów podłogowych używa się specjalnych cementowych zapraw sprzedawanych w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mogą być wylewane na podłoże ręcznie lub mechanicznie za pomocą węża i pompy. Mają one własność samopoziomowania się.

Jeśli niepożądane jest wprowadzanie wilgoci do podłoża, możemy użyć podłogowych płyt zwanych suchymi jastrychami. Można też stosować renowacyjne podkłady podłogowe na drewnianych legarach.

Przygotowanie

Zanim zaczniemy pracę, musimy koniecznie sprawdzić stan techniczny stropu i podłogi. W przypadku dużego zawilgocenia, szczególnie podłóg na gruncie, może się okazać konieczne wykonanie specjalistycznych prac osuszających mury, związanych z odkryciem ścian fundamentów. Prace te mogą obejmować odbudowę systemu odwodnienia ścian fundamentów i piwnic lub odbudowę hydroizolacji budynku. Zawsze jednak w takich wypadkach musimy skonsultować się ze specjalistą.

Konsultacji z fachowcem nie unikniemy też w przypadku renowacji podłogi z desek na stropie drewnianym, jeśli belki stropowe, legary i deski były zaatakowane przez grzyb domowy. Może się bowiem okazać potrzebna częściowa wymiana drewnianych elementów.

Jeśli atak grzyba i pleśni nie był bardzo agresywny, wystarczy osuszyć podłoże i użyć dostępnych preparatów chemicznych.

Jeśli na starym stropie drewnianym, na którym do tej pory leżały deski, zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne, również powinniśmy zwrócić się do specjalisty o obliczenie obciążenia. Podobnie powinniśmy postąpić, jeśli zamierzamy stary strop obciążyć dodatkowymi "ciężarami", np. warstwą materiału izolacyjnego z wełny mineralnej, keramzytu lub perlitu. Wszystkie te zabiegi uchronią nas przed uszkodzeniami stropu lub katastrofą budowlaną.

Zaprawy cementowe

Stosuje się je do renowacji podłoży z betonu i desek. Nie jest konieczne skuwanie lub zrywanie (deski) starego podkładu podłogowego. Na zniszczony podkład podłogowy wylewa się odpowiednią do podłoża cementową zaprawę renowacyjną. W przypadku podłoży drewnianych użyć należy zaprawy elastycznej, przystosowanej do pokrywania podłoży odkształcalnych.

Pierwszą czynnością jest uzupełnienie większych ubytków. Do podłoży drewnianych używa się szpachli do drewna, do betonowych odpowiednich szpachlówek na bazie cementu. Na styku ścian z podłożem umieścić należy taśmy dystansowe z wełny mineralnej lub styropianu.

Potem trzeba zagruntować podłoże. Warstwa gruntu wzmacnia je, zapewnia przyczepność i ułatwia rozprowadzenie zaprawy. Chroni też przed przesiąkaniem do podłoża wody z zaprawy renowacyjnej.

Uwaga! W przypadku znacznych ubytków w warstwie podłoża na warstwę gruntu należy zastosować zaprawę wyrównującą. Przed wylaniem właściwej warstwy zaprawy renowacyjnej podłoże zbroi się siatką z włókna szklanego. Przy dużych powierzchniach prace trzeba prowadzić etapami. Rozpoczyna się zawsze od najdalszego od wejścia narożnika pomieszczenia. Należy jednak przestrzegać tego, aby odstęp czasu pomiędzy kolejnymi partiami wylewanej zaprawy nie był zbyt długi. Producenci podają ten czas w instrukcji zastosowania każdej zaprawy.

Suche jastrychy

Ten typ podkładu jest alternatywnym sposobem wykonania renowacji podłoża z desek, betonu, lastryko. Do jego wykonania służą specjalnie wzmacniane płyty gipsowo-kartonowe lub płyty gipsowo-włóknowe. Na podłożu rozsypuje się podsypkę z granulatu keramzytowego (grubości od 2 do 20 cm), której zadaniem jest wyrównanie podłoża pod płyty. Dodatkowo spełnia ona też funkcję izolacji akustycznej. Rozsypywanie i wyrównywanie należy rozpocząć od najdalszego od drzwi narożnika pomieszczenia.

Po dokładnym wyrównaniu za pomocą łaty układana jest pierwsza warstwa płyt suchego jastrychu. Pod ścianami pozostawiamy szczeliny o szerokości ok. 5 mm. Następnie przykleja się drugą warstwę płyt, układając je w kierunku przeciwnym (odwrócenie o 90 st.) do płyt pierwszej warstwy. Dodatkowo płyty skręca się ze sobą, używając średnio czterech śrub na metr kwadratowy. Miejsca styków między płytami należy zaszpachlować. Szczeliny między płytami a ścianami uszczelnia się wypełniaczami akrylowymi lub sylikonowymi. Jeśli płyty układane były w pomieszczeniu mokrym, np. w kuchni, łazience, to musimy je odizolować od warstwy posadzki. Styki ścian i płyt pokrywane są podwójną warstwą folii w płynie oraz specjalną taśmą uszczelniającą. Folią w płynie pokrywa się również całą powierzchnię suchego jastrychu.

Na legarach

Do montażu drewnianych posadzek z desek tradycyjnie stosowane są drewniane legary osadzane na podłożu na drewnianych klinach lub zaprawie. Pewnym utrudnieniem jest zawsze wypoziomowanie legarów, czyli ułożenie ich w ten sposób, aby ich górna powierzchnia tworzyła jedną płaszczyznę.

W przypadku nierównych podłoży renowację ułatwiają legary z regulacją wysokości. Legary takie mają przewiercone otwory z gwintami. W otwory wkręcone są wkręty z twardego tworzywa. Dzięki nim legar nie styka się całą powierzchnią z podłożem i można dokładnie dopasować do podłoża każdy punkt podparcia legara. Po dokładnym wypoziomowaniu legarów wkręty kotwi się w podłożu.

Oprócz zwykłych wkrętów stosowane mogą być wkręty ze specjalną wygłuszającą i amortyzującą końcówką. Po wypoziomowaniu i zamocowaniu wkrętów do podłoża w przestrzeniach pomiędzy legarami możemy umieścić płyty termoizolacyjne. Zawiesza się je na metalowych podpórkach mocowanych do legarów. Dzięki temu warstwa termoizolacji nie ma kontaktu z podłożem. Pomiędzy izolacją a podłożem znajduje się przestrzeń wentylacyjna, dzięki której wilgoć, jaka może się przedostać się do warstwy podłoża, ma możliwość odparowania. Wolna przestrzeń pod legarami pozwala też na poprowadzenie dowolnych instalacji.

Legary mogą mieć przekrój kwadratowy lub prostokątny. Na legarach można mocować podkład podłogowy z płyt wiórowych lub bezpośrednio układać panele podłogowe. Aby wyciszyć podłogi, pomiędzy legarami a podkładem lub panelami należy zastosować taśmę z materiału wygłuszającego, np. pianki lub wełny mineralnej.

Przestrzeń pod legarami można wentylować mechanicznie, nie dopuszczając do zawilgocenia, gromadzenia się szkodliwych substancji i zabezpieczając podłoże i konstrukcję przed atakiem grzybów i pleśni. Każde pomieszczenie może być zaopatrzone w podpodłogową instalację, która wymusza obieg powietrza przy podłożu.

Instalacja jest tak zaprojektowana aby ruch powietrza w całej przestrzeni podpodłogowej był jednostajny. Powietrze przedostaje się pod uszczelnioną podłogę poprzez specjalny kołnierz wentylacyjny. Pod podłogą znajduje się system kanałów powietrznych połączonych z wyciągiem. Przez otwory w kanałach powietrze spod podłogi jest zasysane przez wyciąg i usuwane na zewnątrz. Równomierne rozmieszczenie otworów w kanałach zapewnia stały i jednostajny ruch powietrza w przestrzeni podpodłogowej. Wyciąg pracuje w systemie ciągłym, dlatego aby zapewnić stałą wymianę powietrza, montowane są nawiewniki w ścianach lub oknach.

Ceny i namiary:

Suche jastrychy

Siniat, tel. (041) 357 84 10

Rigips, Pińczów, tel. (041) 366 91 80

Farmacell, Warszawa, tel. (022) 645 13 38

Keramzyt podkładowy zużycie: worek 50 litrów/5 cm/ metr kwadratowy - 12 zł. Płyty 30-45 zł/ metr kwadratowy podkładu.

Zaprawy renowacyjne: przeważnie w workach 25-35 kg, zużycie ok. 1,6-2 kg/ metr kwadratowy/ 1 mm grubości wylewki: cena 1,00-2,50; siatka z włókna szklanego przeznaczona do podłóg - 5 zł metr kwadratowy; impregnat podkładowy pod wylewkę 10 l - 150-170 zł.

Atlas, Łódź, tel. (042) 652 56 00

Henkel, Stąporków, tel. (041) 374 11 67

Optiroc, Warszawa, tel. (022) 845 62 24

Sopro, Warszawa, tel. (022) 510 63 01

Podłoga na legarach

Metr kwadratowy: legary rozstawione co 60 cm, pięć wkrętów polipropylenowych, pięć kołków do betonu - ok. 40 zł; legary 45x45mm długości 360 cm - 10,50 zł metr bieżący, wkręty polipropylenowe 3-4,50, wkręty wygłuszające (pozwalają uzyskać izolacyjność 30 dB) 7,50-9,40

Zestaw "Zrób to sam" mechanicznej wentylacji podpodłogowej do 70 metrów kwadratowych powierzchni: 6-7 tys. zł

Nordisca I Balco, Gdańsk, tel. (058) 553 10 39

    Więcej o:

Skomentuj:

Sposoby na stare podłogi Sposoby na stare podłogi