Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak pozbyć się wody z działki czyli drenaż opaskowy i liniowy

Monika Karda

Jak pozbyć się wody z działki? Z nadmiarem wody na działce można walczyć w dwojaki sposób. Jeżeli problem dotyczy zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, do jego obniżenia stosuje się drenaż opaskowy. Jeśli związane to jest z wodą zalegającą na powierzchni terenu, stosuje się wtedy systemy odwodnień liniowych.

Drenaż opaskowy
Drenaż opaskowy
Fot.: PHU ZAPORA

Drenaż warto wykonać podczas budowy domu, gdy poziom wód gruntowych stale utrzymuje się dużo poniżej fundamentów, ale okresowo podnosi się powyżej ław. O tym, czy jest potrzebny i możliwy do zrobienia, powinien zdecydować geotechnik.

Drenaż opaskowy pomoże w pozbyciu się wody z działki

Drenaż opaskowy wykonuje się z perforowanych rur drenarskich, które układa się wokół ław fundamentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni. Rury te otacza się obsypką filtracyjną i geowłókniną oraz podłącza do studzienek kontrolnych (rewizyjnych) oraz studzienki zbiorczej, z której zebraną wodę odprowadza się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi.

Wykop wokół ścian fundamentowych należy wypełnić materiałem o dobrej przepuszczalności – piaskiem lub żwirem, ale warto również rozważyć użycie keramzytu.

Odwodnienie liniowe niezastąpione na gruntach spoistych w walce z gromadzącą się wodą

Aby uniknąć zamakania ścian i fundamentów, warto wokół domu zainstalować system odwodnienia liniowego – na gruntach spoistych jest to wręcz konieczne.

System odwodnienia liniowego składa się z kilku elementów umieszczanych równo z powierzchnią gruntu lub pod nim. Najczęściej wykorzystywane są wpusty deszczowe – prostokątne betonowe korytka z nakładanym rusztem. Montuje się je na zakończeniach rur spustowych, na podjazdach do garażu, przed drzwiami wejściowymi. Wpusty połączone są ze sobą plastikowymi rurami drenarskimi, które powinny być ułożone zespadkiem minimum 3-5%. W odwodnieniu liniowym potrzebne są też studzienki kontrolne, czyli osadniki zbierające zanieczyszczenia, które instaluje się na zakończeniach rynien. Zabezpieczają system przed zamulaniem i zatykaniem się rur. Z kolei w studniach zbiorczych gromadzi się woda z wpustów, stąd można ją przepompować dalej od domu. Jeśli w pobliżu jest kolektor burzowy, wodę ze studni zbiorczych można odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

Zbieranie deszczówki - idealny sposób na pozbycie się wody z działki

Deszczówka nadaje się do wykorzystania w ogródku – ma niskie pH (5,5-6,5), jest więc odpowiednia dla większości roślin. W sezonie deszczówkę najłatwiej jest „łapać” do drewnianej (dębowej) beczki lub cysterny z tworzywa. Na rynku są też zbiorniki całoroczne, zbudowane z drewnianych listewek spiętych stalowymi obręczami, wyścielone wytrzymałą i elastyczną folią. Nieodpowiednie natomiast są zbiorniki metalowe, gdyż do wody przedostają się z nich utleniające się związki metali. Nie poleca się też zbiorników betonowych, z których wypłukiwany jest wapń.

Pojemniki ustawia się w cieniu, aby nie rozwijały się w wodzie glony. Trzeba pamiętać, by je przykrywać, co chroni przed nawiewaniem liści. Zbiorniki na deszczówkę opróżnia się przed zimą, gdyż mogą pęknąć wskutek zamarznięcia wody.

Wygodnym sposobem łapania deszczówki jest montaż specjalnego zbieraka na rurze spustowej. Najprostsze zbieraki klapowe pozwalają odciąć odpływ wody do kanalizacji i skierować strumień do podstawionego zbiornika – uchylona klapka znajduje się tuż nad beczką. Gdy zbiornik się napełni, klapkę trzeba zamknąć. Na rynku są też zbieraki bezobsługowe, wykorzystujące wirowy spływ wody po wewnętrznych ściankach rury. Niektóre mają wielostopniowe, samooczyszczające się filtry. W tej drugiej sytuacji beczka może stać w dowolnym miejscu, gdyż wodę doprowadza się do niej wężem.

Deszczówka a przepisy

Działka, na której stoi dom, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Odprowadzanie wody opadowej do kanalizacji deszczowej (kolektora burzowego) wymaga projektu oraz otrzymania z gminy zezwoleń na wykonanie przyłącza. Gdy nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy dopuszczają odprowadzanie wód opadowych na własny, nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Odprowadzanie wody opadowej z terenu posesji do gruntu lub zbiornika wodnego regulowane jest przepisami prawa wodnego (prawo wodne z 18.07.2001 r. z póź. zm). Właściciel nie może zmieniać stanu wody na gruncie, zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzać wód opadowych na grunty sąsiednie (art. 29, ust. a, b).

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak pozbyć się wody z działki czyli drenaż opaskowy i liniowy