Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Utrzymanie temperatury CWU

Redakcja Pressland

Utrzymanie temperatury CWU, czyli ciepłej wody użytkowej jest niezbędne w celu uniknięcia marnotrawienia wody w domach oraz w mieszkaniach. Dlatego instalacje systemów utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej są bardzo praktyczne. Dzięki nim ciepła woda do kanałów dostarczana jest natychmiastowo.

Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Fot. shutterstock

Główne cechy systemów samoregulujących

Wszystkie systemy mające na celu utrzymanie temperatury CWU składają się z przewodów samoregulujących oraz z jednostki sterującej. Przystosowane są one do bezpośredniego montażu na rurach ciepłej wody, dlatego nie wymagają rur powrotnych, zaworów oraz pomp. Samoregulujące przewody grzejne umieszczone są na rurze, służąc kompensacji strat ciepła ciepłej wody oraz podtrzymaniu wymaganej temperatury wody na całej długości rury. Równoległa budowa przewodu grzejnego umożliwia elastyczny projekt i montaż.  Z kolei, jednostka sterująca odpowiedzialna jest za zarządzanie zużyciem energii przez system, co jest wydajne pod kątem oszczędzania energii.

Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Fot. shutterstock

Systemy samoregulujące są innowacyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o projekty układów ogrzewania elektrycznego. Przewody można dociąć na wymiar, co pozwala dostosować je nawet do najbardziej skomplikowanych układów rur. Głównie, znajdują zastosowanie jako przewody o długości do 250 metrów oraz w utrzymaniu temperatur do 150 stopni Celsjusza. Rozgałęzienie przewód w razie potrzeby jest możliwe dzięki równoległej budowie przewodu.

Najważniejsze cechy nowoczesnych systemów regulujących, odpowiedzialnych za utrzymanie temperatury CWU to: możliwość wyboru poziomu temperatury,  programy termicznego zapobiegania rozmnażaniu się bakterii Legionella, kompatybilność  z systemami zarządzania budynkiem, możliwość podłączenia jednostek sterujących do sieci w celu szybszego dokonania nastaw, programy dopasowane do różnego typu budynków, przekaźniki alarmowe do zdalnego monitorowania.

Dlaczego warto zainstalować system utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej?

Pierwszym ważnym powodem jest to, że systemy jednorurowe ułatwiają projektowanie oraz skracają czas montażu. Mocowane są na rurze doprowadzającej wodę, co nie wymaga stosowania rurociągu powrotnego, rur, zaworów lub pomp. Dodatkowo, nie trzeba też wykonywać skomplikowanych obliczeń i bilansowania, co jest potrzebne w przypadku systemów cyrkulacyjnych. Wpływa to na niższe koszty instalacji, mniejsze nakłady pracy na konserwację systemu rur oraz na elastyczną instalację przewodu grzejnego wzdłuż sieci rur poprzez system szybkozłączy.

Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Fot. shutterstock

Drugi ważny powód to oszczędności aż do 50% w porównaniu z tradycyjnym systemem cyrkulacji wody. Wynikają one z tego, że jednostka sterująca zmniejsza bieżące koszty systemu utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej. Wdrożenie inteligentnego sterownika ogranicza moc grzewczą samoregulujących przewodów grzejnych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami dla obiegu CWU. Pozwala to uniknąć nadmiernego wydzielania ciepła  oraz ogranicza zużycie energii, ponieważ połączone są ze sobą funkcje regulatora czasowego z termostatem bojlera.

Kolejnym ważnym powodem jest modernizacja istniejącego systemu elektrycznego utrzymania CWU, wykorzystującego przewody grzejne poprzez dodanie jednostki sterującej, co wpływa na szybszy zwrot kosztów poniesionej inwestycji.

Optymalna temperatura ciepłej wody użytkowej

Optymalna temperatura ciepłej wody użytkowej oddziałuje korzystnie na samopoczucie człowieka. Dodatkowo, wpływa także na sprawność źródła ciepła oraz koszty eksploatacyjne. Wymagana rozporządzeniami temperatura wody użytkowej musi zostać zachowana.

Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Z jakiego materiału wykonać ogrodzenie?
Fot. shutterstock

Dla budynków jednorodzinnych jest to temperatura pomiędzy 45 a 50 stopniami Celsjusza. Uzasadniona jest ona względami higienicznymi, ekonomicznymi oraz bezpieczeństwa. Zapewnienie komfortu stałego dostępu do ciepłej wody to kluczowe zagadnienie dla nowoczesnych systemów centralnego ogrzewania. Inteligentne systemy utrzymują w sposób ciągły temperaturę CWU, niezależnie od tego, jak skonstruowany jest budynek. Podnosi to ogólną wydajność energetyczną.

    Więcej o:

Skomentuj:

Utrzymanie temperatury CWU