Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drogie ciepło. Dodatki i dopłaty do ogrzewania

Opracowanie Monika Wach

Zima zbliża się wielkimi krokami, a ci właściciele domów, którym nie udało się wcześniej kupić opału, obawiają się, czy będzie on dostępny, a jeśli tak, to w jakiej cenie.

Dodatek węglowy to określenie świadczenia, które zasili budżety domowe gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania węgiel lub paliwa węglopochodne. Podobny cel – pomoc finansową właścicielom domów – mają pozostałe dopłaty (dodatek energetyczny, dopłaty do prądu i inne formy „osłonowe”)
Dodatek węglowy to określenie świadczenia, które zasili budżety domowe gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania węgiel lub paliwa węglopochodne. Podobny cel – pomoc finansową właścicielom domów – mają pozostałe dopłaty (dodatek energetyczny, dopłaty do prądu i inne formy „osłonowe”)
Shutterstock.com

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel, olej opałowy, gaz, pellet czy drewno są teraz w trudnej sytuacji. Nie dość, że rynku mamy deficyt tych paliw, to jeśli komuś uda się coś kupić, to bez mała straci swoje wszystkie oszczędności. Żeby łatwiej było przejść przez ten kryzys, rząd postanowił wprowadzić dopłaty do różnych źródeł ogrzewania. Niestety „zapomniał”  o rodzinach, które ogrzewają się elektrycznie (mających zamontowaną np. pompę ciepła). Wprawdzie otrzymają oni pomoc – zamrożenie ceny prądu w przypadku zużycia do 2000 kWh – ale dopiero na przyszły rok. A jak wygląda kwestia innych dopłat i form pomocy? Szczegóły poznacie Państwo w poniższym materiale. 

Eksperci nie mają wątpliwości, że w przyszłym roku czekają nas gigantyczne podwyżki cen energii. Musimy więc zacząć oszczędzać. Pamiętajmy tylko, żeby nie robić tego kosztem swojego zdrowia...
Eksperci nie mają wątpliwości, że w przyszłym roku czekają nas gigantyczne podwyżki cen energii. Musimy więc zacząć oszczędzać. Pamiętajmy tylko, żeby nie robić tego kosztem swojego zdrowia...
Shutterstock.com

Dodatek węglowy. Dla kogo?

Zanim odpowiemy na to pytanie, zaznaczmy, iż w tym przypadku rządzący – delikatnie mówiąc – nie do końca dopracowali na starcie przepisy ustawy na podstawie której ów dodatek będzie wypłacany. Chodziło o to, że zanim doszło do jej nowelizacji, to w sytuacji gdy w budynku pod jednym adresem mieszkają np. 2 rodziny, a jest jeden piec, o dodatki mogła wnioskować każda z rodzin. Łatwo więc policzyć, iż łącznie gospodarstwa te uzyskałyby decyzję na wypłatę 6 tys. zł (po 3 tys. każde). Ostatecznie przepisy doprecyzowano – i dokładnie od 20 września br. dodatek węglowy otrzyma tylko jedna rodzina – ta, której wniosek zostanie rozpatrzony jako pierwszy. Podsumowując – obowiązuje zasada: jeden dodatek na jedną rodzinę, w wysokości 3 tys. zł. Taki zapis ma wyeliminować próby wyłudzania kilku dopłat do węgla w ramach jednej nieruchomości o tym samym adresie. Zasada ta dotyczy też pozostałych dodatków – energetycznego i elektrycznego.


Uwaga! Jeśli ktoś składa wniosek o dodatek węglowy, nie może złożyć wniosku o inne dodatki.

Dzięki dopłatom do węgla łatwiej nam będzie znieść jego cenę. Niestety jest też druga, ciemniejsza strona tej pomocy. Możemy zapomnieć o czystym powietrzu – znów bowiem musimy odłożyć w czasie proces wymiany kopciuchów na nowe urządzenia, przyjazne środowisku naturalnemu
Dzięki dopłatom do węgla łatwiej nam będzie znieść jego cenę. Niestety jest też druga, ciemniejsza strona tej pomocy. Możemy zapomnieć o czystym powietrzu – znów bowiem musimy odłożyć w czasie proces wymiany kopciuchów na nowe urządzenia, przyjazne środowisku naturalnemu
Shutterstock.com

Dodatek energetyczny. Dla kogo?

Wraz z wnioskiem o dodatek węglowy można też składać wniosek do dofinansowanie do źródeł ciepła innych niż węgiel – drewna, pelletu, oleju opałowego i gazu LPG. Wsparcie będzie wypłacane jednorazowo gotówką albo na konto. Dopłaty te wynoszą:

 • 3000 zł do pelletu
 • 2000 zł do oleju opałowego
 • 1000 zł do drewna kawałkowego
 • 500 zł na gaz LPG

Uwaga! Dom jednorodzinny ogrzewany gazem z miejskiej sieci nie kwalifikuje się do wsparcia. O dodatek gazowy może ubiegać się każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazel LPG (z butli). I kolejna informacja – dodatek energetyczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywne rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek energetyczny ma funkcjonować analogicznie jak dodatek węglowy – odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie z tytułu wysokich cen źródeł ciepła w gotówce. Środki, które będzie wypłacać gmina, mają pochodzić z budżetu państwa
Dodatek energetyczny ma funkcjonować analogicznie jak dodatek węglowy – odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie z tytułu wysokich cen źródeł ciepła w gotówce. Środki, które będzie wypłacać gmina, mają pochodzić z budżetu państwa
Shutterstock.com

Zasady i terminy wypłaty  dodatków

Bezwzględnym warunkiem otrzymania pieniędzy na węgiel i pozostałe paliwa jest wpis/zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli tego nie zrobiliśmy, dodatek przepada (szerzej o tym poniżej). Czas na składanie każdego typu wniosku mamy do 30 listopada br. Gminy mają do dwóch miesięcy na wypłatę dodatku węglowego, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 r.  W przypadku wniosku o dopłatę do LPG i pozostałych nośników – wypłata świadczenia ma być zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Aby otrzymać pieniądze, musimy spełnić szereg warunków, które narzucił nam ustawodawca
Aby otrzymać pieniądze, musimy spełnić szereg warunków, które narzucił nam ustawodawca
Shutterstock.com

Dopłaty do prądu. Dla kogo?

Dodatek węglowy i do innych źródeł ciepła to tylko jeden z pomysłów rządu na ulżenie gospodarstwom domowym w kryzysie energetycznym. Drugi to pomoc tym, którzy ogrzewają swój dom prądem, w tym wykorzystują pompy ciepła (a także piece akumulacyjne i  bojlery). Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej pojawiło się nowe świadczenie. Wynosi ono 1000 lub 1500 zł, wyższe przysługuje tym, którzy w 2021 r. „skonsumowali″ powyżej 5000 kWh prądu.

Ponadto ustawa zakłada częściowe zamrożenie w 2023 r. cen energii na poziomie z 2022 r. Przy czym będzie to dotyczyło tylko wskazanego limitu zużycia prądu. Limit ten wynosi:

 •  do 2000 kWh – w każdym gospodarstwie domowym,
 •  do 2600 kWh – jeśli w gospodarstwie jest osoba niepełnosprawna,
 •  do 3000 kWh – dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

A co stanie się po przekroczeniu progu? Jak zapowiedział „przed chwilą″ premier, wówczas cena prądu również zostanie zamrożona i ma być nie wyższa niż 699 zł za megawatogodzinę. O tym, czy ten pomysł rządu ma szansę wejść w życie, będziemy Państwa informować.

Uwaga! O dodatku mogą zapomnieć ci, którzy mają mikroinstalację fotowoltaiczną, bo – zdaniem ustawodawcy –  prąd do ogrzewania mają przecież za darmo...

 

Według szacunków, z zamrożenia cen energii elektrycznej może skorzystać blisko 800 tys. gospodarstw domowych
Według szacunków, z zamrożenia cen energii elektrycznej może skorzystać blisko 800 tys. gospodarstw domowych
Shutterstock.com

Zasady i termin otrzymania dodatku do prądu

Dodatek elektryczny – podobnie jak węglowy oraz do innych źródeł ciepła  – dostajemy raz. Również przyznawany jest na jedno gospodarstwo domowe. Także konieczny jest wpis do CEEB oraz  kopie niezbędnych dokumentów, jeśli kwalifikujemy się do zamrożenia cen prądu w wyższym progu (np. skan Karty Dużej Rodziny, ważny jest nr karty). Nieco inne są natomiast terminy – wnioski o dodatek elektryczny będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Na wypłatę pieniędzy gmina ma z kolei czas do 31 marca 2023 r. 

Na złożenie wniosku o "pomoc elektryczną" mamy jeszcze chwilę czasu - gminy będą przyjmować je od 1 grudnia br.
Na złożenie wniosku o "pomoc elektryczną" mamy jeszcze chwilę czasu - gminy będą przyjmować je od 1 grudnia br.
Shutterstock.com

Różne dodatki - jeden wniosek

W zasadzie obowiązuje jeden oficjalny wzór wniosku o wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (możemy otrzymać go w gminie albo pobrać ze strony internetowej). Samo wypełnienie formularza jest bardzo proste. We wniosku wpisujemy: dane organu do którego składany jest wniosek, swoje imię i nazwisko, Pesel, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, dane osobowe  (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz główne źródło ogrzewania (należy zaznaczyć jedno z listy).

Pamiętajmy, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioski o wypłatę dodatków można składać zarówno osobiście, w urzędzie gminy, jak i drogą elektroniczną – przez ePUAP i Profil zaufany
Wnioski o wypłatę dodatków można składać zarówno osobiście, w urzędzie gminy, jak i drogą elektroniczną – przez ePUAP i Profil zaufany
Shutterstock.com

Kiedy nie dostaniemy pieniędzy? 

Ta część artykułu dotyczy tych, którzy już oczekują na dopłaty do węgla i innych źródeł ciepła. Niestety część osób zamiast pieniędzy dostaje niemiłą niespodziankę, a mianowicie odmowę ich wypłaty wraz… z nałożoną karą za brak deklaracji śmieciowej.

Jak to jest możliwe? W większości polskich gmin liczba osób płacących za swoje śmieci jest znacznie mniejsza od urzędowej liczby mieszkańców. Samorządy dotychczas narzekały, że nie mają wystarczających narzędzi, aby ujawnić i ścigać mieszkańców niepłacących za swoje śmieci. Niespodziewanie takowe możliwości dały im przepisy o dodatku węglowym. Bo we wniosku trzeba koniecznie wpisać liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Poza tym urzędnicy zaglądają jeszcze do informacji zawartej w CEEB i porównują je z bazą urzędowych danych
o lokalach i osobach płacących za odpady komunalne. Przypomnijmy, CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Tu mieliśmy obowiązek złożyć oświadczenie dotyczące tego, czym palimy w piecu. Jeśli tego nie zrobiliśmy – pieniędzy z dodatku węglowego też nie dostaniemy.

Reasumując, nie dopełniliśmy formalności śmieciowej i emisyjnej – nie możemy liczyć na wsparcie. Niestety, odmów może być więcej. Powód – do CEEB źródła ogrzewania można było zgłaszać do 30 czerwca, ale po tym terminie wpływały m.in. korekty wynikające z pomyłek (można je było „bezkarnie” składać do 11 sierpnia). Więc ktoś, kto dokonał tej korekty po 11 sierpnia, nawet gdy opala węglem, z dodatku węglowego już skorzystać nie może. Zatem, jak już powiedzieliśmy, decyzji o odmowie przyznania świadczenia będzie jeszcze więcej.

 

O pieniądzach możemy zapomnieć, jeśli nie zgłosiliśmy budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Urzędnicy deklarację tę sprawdzają bardzo skrupulatnie
O pieniądzach możemy zapomnieć, jeśli nie zgłosiliśmy budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Urzędnicy deklarację tę sprawdzają bardzo skrupulatnie
Shutterstock.com

Dodatki do ciepła.  Inne formy pomocy

W oczekiwaniu na dodatki, aby obniżyć i tak już wysokie ceny energii państwo wprowadziło jeszcze tarczę inflacyjną, czyli obniżkę VAT-u na prąd i zniosło akcyzę. Dodatkowo funkcjonuje tzw. dodatek osłonowy z dopłatami do nośników energii, z tym że jest on uzależniony m.in. od osiąganego dochodu na osobę tj.:

 •  2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 •  1500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Wysokość dodatku zależy od liczby osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Im większa liczba osób, tym będzie wyższy. I tak dodatek osłonowy wynosi rocznie: 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób i 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Uwaga! Dodatek ten  przysługuje nie tylko osobom mieszkającym we własnych domach, również mieszkańcy bloków mogą starać się o pieniądze z tego tytułu. 

Niestety dodatek osłonowy obowiązuje tylko do końca października. Mamy więc naprawdę mało czasu. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. Pieniędzy więc nie zobaczymy...

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje. zasada złotówka za złotówkę, tzn. nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego dodatek jest przyznawany, a kwota po prostu pomniejszana jest o kwotę „nadwyżki″
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje. zasada złotówka za złotówkę, tzn. nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego dodatek jest przyznawany, a kwota po prostu pomniejszana jest o kwotę „nadwyżki″
Shutterstock.com
  Więcej o:

Skomentuj:

Drogie ciepło. Dodatki i dopłaty do ogrzewania