Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie domu lub mieszkania?

sponsorowany

Polisa mieszkaniowa to najlepszy sposób na zabezpieczenie mieszkania lub domu przed skutkami różnych zdarzeń losowych. W większości sytuacji szkody da się zlikwidować dzięki odszkodowaniu wypłaconemu przez ubezpieczyciela.

Mieszkanie
Mieszkanie
Ladny Dom

Objęcie domu lub mieszkania należytą ochroną ubezpieczeniową jest uzasadnione z wielu powodów. Nieruchomość mieszkalna z wyposażeniem to zwykle najbardziej wartościowy składnik majątku. Lista zagrożeń, które mogą narazić właściciela na ogromne straty, jest długa. 

Najczęściej zgłaszane ubezpieczycielom są szkody powstałe wskutek zalania, przepięcia, pożaru i kradzieży z włamaniem. Porównując polisy za pomocą takich narzędzi jak https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator, można znaleźć ofertę odpowiadającą indywidualnym potrzebom. 

Polisa podstawowa czy rozszerzona?

Błędem wciąż pokutującym wśród Polaków jest myślenie, że podstawowa polisa mieszkaniowa, np. wymagana przez banki udzielające kredytów hipotecznych, w zupełności wystarczy, aby chronić swą kieszeń przed następstwami finansowymi wielu szkód. Warto tymczasem pamiętać, że podstawowy wariant ubezpieczenia obejmuje jedynie mury (czasami także inne elementy stałe) i okrojony zestaw ryzyk, co w praktyce nierzadko skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Pożar, powódź, gradobicie, huragan, uderzenie pojazdu mechanicznego, eksplozja i implozja, osuwanie się i trzęsienie ziemi oraz upadek statku powietrznego to ryzyka najczęściej uwzględniane w podstawowej polisie – dotyczą wyłącznie murów, bez wyposażenia. 

Chcąc chronić kompleksowo nieruchomość, trzeba w polisie uwzględnić również i zdarzenia zagrażające mieniu ruchomemu. Mowa tu przede wszystkim o: zalaniu, kradzieży z włamaniem, przepięciu oraz stłuczeniu przedmiotów szklanych. Oprócz tego zalecana jest ochrona lokatorów poprzez wykupienie OC w życiu prywatnym. Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim – klasycznym przykładem jest zalanie mieszkania sąsiada.  Pomocny okazuje się też domowy assistnace – pakiet dostępny w podstawie ma ograniczony zakres, dlatego najlepiej pokusić się o wariant rozszerzony.

ubezpieczenie domu lub mieszkania
ubezpieczenie domu lub mieszkania
Masalski

Kwota ubezpieczenia – o tym musisz pamiętać!

O skuteczności polisy mieszkaniowej decyduje nie tylko zakres ochrony, ale także wysokość sum, na jakie ubezpieczono poszczególne ryzyka. Obowiązuje tu prosta zasada: wysokość sumy gwarantowanej powinna odpowiadać rzeczywistej wartości ubezpieczanego mienia. W przeciwnym razie występuje prawdopodobieństwo:

·         nadubezpieczenia – ubezpieczanie nieruchomości na kwotę wyższą niż realnie jest ona warta, mija się z celem, ponieważ wysokość odszkodowania i tak nie przekroczy wspomnianej realnej wartości domu czy mieszkania,

 
·         niedoubezpieczenia – zaniżenie wartości mienia powoduje wypłatę niskiego odszkodowania lub odmowę jego wypłaty.

Wysokość składki zależy też od innych czynników, m.in. od wartości nieruchomość i jej lokalizacji, rodzaju konstrukcji budynku (palna lub niepalna), historii zgłaszanych szkód, zabezpieczeń własnych (monitoring, drzwi i okna antywłamaniowe etc.) czy prowadzenia na terenie nieruchomości działalności gospodarczej. Średni koszt polisy mieszkaniowej w Polsce wynosi 200-300 zł dla mieszkania i 300-500 zł dla wolnostojącego domu.

Przed zakupem ubezpieczenia trzeba koniecznie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) określającymi zasady korzystania z polisy. Dokument ten zawiera m.in. listę zdarzeń podlegających ochronie, definicje pojęć ubezpieczeniowych i ryzyka wykluczone z ochrony.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie domu lub mieszkania?