Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ubezpieczenie garażu i dodatkowych budowli poza domem

sponsorowany

Polisa mieszkaniowa kojarzy się z ubezpieczeniem domu lub mieszkania wraz z wyposażeniem. Warto pamiętać, iż ochronie mogą podlegać również garaż oraz inne budowle znajdujące się poza domem.

Ubezpieczenie garażu
Ubezpieczenie garażu
Ubezpieczenie garażu

Garaż to budowla, której ubezpieczeniem właściciele nieruchomości mieszkalnych zainteresowani są najczęściej, gdyż jest to miejsce służące nie tylko do przechowywania samochodu, ale i innych przedmiotów wchodzących w skład majątku (rower, sprzęt sportowy, części do auta etc.). 

W artykule https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/ubezpieczenie-garazu-i-dodatkowych-budowli-poza-domem wymienione są także i inne budowle, które można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej. Są to:

·         budynki gospodarcze,

·         budynki małej architektury, np. altany,

·         ogrodzenia (włącznie ze stałymi elementami),

·         baseny, 

·         podjazdy,

·         chodniki.

·         domy letniskowe.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje również możliwość ubezpieczenia nagrobków. Ostateczny kształt polisy zależny jest od wybranego wariantu zakresu ochrony.

Garaż garażowi nierówny – co ubezpieczysz, a czego nie?

Opcja w postaci ubezpieczenia garażu nie jest dostępna dla wszystkich budynków pełniących tego typu funkcję. Wszystko zależy od tego, co kryje się za pojęciem garażu (definicje pojęć ubezpieczeniowych znajdują się w OWU – czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). 

Najczęściej garaż definiowany jest jako trwale związany z gruntem budynek niemieszkalny wzniesiony w celu parkowania pojazdów mechanicznych. Ochroną można więc objąć garaż, który:

·         przynależy do budynku,

·         znajduje się w bryle domu i stanowi jego integralną część,

·         jest wolnostojącym budynkiem gospodarczym,

·         jest budynkiem szeregowym znajdującym się poza posesją

Często w tym kontekście pojawia się pytanie o możliwość ubezpieczenia garażu metalowego (blaszanego). Znalezienie oferty obejmującej tego typu garaż jest jednak niemożliwe, ponieważ dla ubezpieczycieli nie jest on budowlą trwale związaną z gruntem. 

Budowle poza domem – przed czym chroni polisa?

Garaż oraz dodatkowe budowle poza domem można ubezpieczyć od wielu ryzyk, a przede wszystkim od:

·         zdarzeń klimatycznych niezależnych od człowieka, np. osunięcia się ziemi, pożaru spowodowanego uderzeniem pioruna, powodzią etc.,

·         kradzieży z włamaniem,

·         dewastacji.

Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także i inne rozszerzenia w polisie mieszkaniowej uwzględniające budowle poza domem, np. zalanie czy stłuczenia przedmiotów szklanych. Trzeba zapoznać się ze szczegółami oferty i nabyć odpowiednie dodatki, aby mieć pewność, że mienie będzie chronione kompleksowo. 

Liczysz na odszkodowanie? O tym musisz pamiętać!

Szkody spowodowane w garażu lub w innej budowli poza domem niejednokrotnie narażają właściciela na spore wydatki. Ryzyka pewnych zdarzeń nie da się wykluczyć, lecz chcąc skutecznie chronić swą kieszeń przed ich następstwami, trzeba pamiętać o paru sprawach. Konieczne jest spełnienie warunków stawianych przez ubezpieczyciela. 

Budowle zgłaszane do ubezpieczenia muszą być odpowiednio zabezpieczone, np. w garażu czy domu letniskowym wymagane są zamykane na klucz drzwi i szczelne okna. Wymogi są indywidualnie określane przez poszczególnych ubezpieczycieli. 

Ponadto nie wszystkie elementy wyposażenia omawianych budowli da się objąć ochroną – lista przedmiotów wykluczonych znajduje się w OWU. Pojazdy mechaniczne nie podlegają ochronie w ramach polisy mieszkaniowej – w tym przypadku zadziała jedynie odpowiednie ubezpieczenie komunikacyjne.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Ubezpieczenie garażu i dodatkowych budowli poza domem