Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Program Moja Woda 2023 - co warto wiedzieć o programie? Jak uzyskać dofinansowanie?

AI/KJ

„Moja woda” to ogólnopolski program rządowy, który został uruchomiony w 2020 r. Od tego roku właściciele prywatnych posesji mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu, dostawy i budowy systemów retencji wód opadowych na dachach. Program "Moja woda 2023" realizowany przez fundusz ochrony środowiska ma na celu ochronę zasobów wodnych, usprawnienie gospodarki wodnej i minimalizację skutków suszy w Polsce, poprzez zwiększenie retencji w przydomowych ogrodach oraz wykorzystanie wody opadowej i wód roztopowych, a także rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Program "Moja Woda"
Program "Moja Woda"
Fot. Shutterstock/Romolo Tavani

Program Moja Woda - podstawowe informacje

Aby wykorzystać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, należy do czerwca 2026 roku złożyć wniosek. Można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe systemy retencji wód opadowych lub roztopowych, uruchomienie instalacji zbierania wody na terenie posesji. Program to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Tym razem inicjatywa dotyczy osób mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którym łatwiej samodzielnie stworzyć system, pozwalający na ochronę zasobów wody.

Dla kogo dotacja z programu Moja Woda?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego lub osoby będące współwłaścicielami nieruchomości, będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł, jako dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych oraz refundacje do 80% kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Ważne jest, aby system oszczędności wody pozostawał w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowania udziela szesnaście regionalnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od lipca 2020 r. te regionalne instytucje rozpoczną przyjmowanie wniosków składanych przez właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikro instalacje retencji wody. Dotyczy to też osób na działalności rolniczej lub utrzymujących się z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wypełnić wniosek? Gdzie go złożyć wniosek?

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowują trzy dodatkowe działania związane z retencją wody na obszarach wiejskich i miejskich. Te programy będą skierowane do samorządów i oznaczają dodatkowe 210 mln zł przeznaczone na inwestycje w zakresie magazynowania i retencji wody i innego wykorzystania zatrzymanej wody opadowej. Wnioski można składać do lokalnych oddziałów funduszu ochrony środowiska do końca czerwca 2026 roku.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu “Moja Woda”?

Pomoc finansowa zostanie udzielona na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach objętych projektem, co w efekcie uniemożliwi odprowadzanie tych wód np. do kanalizacji przydomowej, kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie może być przeznaczone na kanalizację deszczową (pobieraną z rur kanalizacyjnych, studzienek ściekowych naziemnych i podziemnych, stawów i instalacji melioracyjnych), poziomy i podziemny zbiornik retencyjny, oczko wodne, instalację odwadniającą oraz elementy służące do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. W skład przedsięwzięcia wchodzą wszelkie systemy, na terenie nieruchomości objętej dofinansowaniem.
Program „ Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, a umowy o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych, będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r., a wypłaty środków do końca 2024 r.

Warunki programu „Moja Woda”

Składanie wniosków dotyczy jednakowo gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Formularz wniosku należy złożyć do lokalnego oddziału funduszu ochrony środowiska. Oprócz tego, kolejne 60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 trafiło do samorządów gminnych na łagodzenie problemu suszy i minimalizację ryzyka powodzi podczas opadów. Tu także można uzyskać środki na retencjonowania wód opadowych i budowę systemów oszczędności wody, jeśli chodzi o budynek mieszkalny jednorodzinny. Warunkiem jest prowadzenie eksploatacji instalacji zgodnie z deklaracjami zawartymi we wniosku. W przypadku powierzchni nieprzepuszczalnych posesji retencjonowanych wód opadowych można stworzyć na dachu posesji.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Szacuje się, że człowiek zużywa średnio od 80 do 170 litrów wody dziennie. Główna część wody wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstw domowych. Jeśli z całkowitego zużycia wyłączymy choćby podlewania roślin ogrodowych, zastępując wodę pitną deszczówką, oszczędności są znaczne.
Wykorzystywane gromadzonej wody opadowej na potrzeby utrzymania gospodarstwa, to nowy ekologiczny trend. Gromadzenie deszczówki jest też wskazane w przypadku, kiedy w gospodarstwie są zwierzęta hodowlane. Można w łatwy sposób stworzyć centrale dystrybucji wody, która dostarczana jest do ogrodu, użytku dla zwierząt czy mycia. Z wody pochodzącej z deszczówki, mogą też korzystać lokatorzy.

Do czego można wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe?

Nawadnianie to najbardziej tradycyjny sposób wykorzystania wody opadowej. Ogrodnicy zbierają w tym celu miękką, ciepłą wodę oraz podlewają rośliny i warzywa. Jest to swego rodzaju rezerwa strategiczna, na wypadek suszy, lub przerw w dostawie wody. Zbieranie wody deszczowej powinno się tu odbywać w specjalnych pojemnikach.
Wodą możesz umyć też podłogi, ścieżki, sprzęt, samochód. Miękka woda deszczowa może być używana do mycia, pryszniców ogrodowych, kąpieli. To pewnego rodzaju oszczędność na środkach piorących.

    Więcej o:

Skomentuj:

Program Moja Woda 2023 - co warto wiedzieć o programie? Jak uzyskać dofinansowanie?