Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana stropu podczas budowy na strop prefabrykowany

Tomasz Rybarczyk

Zmiana rodzaju stropu w trakcie budowy jest zazwyczaj możliwa i decyzję tę można podjąć dosyć późno, bo nawet w trakcie wykonywania murów. Jednak najlepiej jeśli zmiana zostanie wcześniej uzgodniona i przygotowana, zwłaszcza, gdy zamiennie ma zostać zastosowany strop z prefabrykatów. Tylko wtedy w pełni zostaną wykorzystane wszystkie zalety stropu prefabrykowanego.

strop stropy strop prefabrykowany zamiana stropu dziennik budowy
Zmiana stropu na prefabrykowany
Fot. Tomasz Rybarczyk

Dostępnych i stosowanych systemów stropowych jest bardzo dużo. Niewtajemniczonym trudno dobrać odpowiedni rodzaj stropu. Jeśli inwestor ma swoje preferencje, to może zwrócić się do projektanta z propozycją zastosowania konkretnego systemu. Najlepiej, jeśli jest to rozstrzygane na etapie projektowania przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę albo przed zgłoszeniem. Rodzaj stropu można zmienić na etapie budowy. Jest to możliwe, ale już bardziej skomplikowane.
Dobór rodzaju stropu Wybór rodzaju stropu nie jest przypadkowy. Aby zrozumieć, dlaczego został wybrany konkretny system, warto zapoznać się z tym, jak się przyjmuje rozwiązania na etapie projektowania. Odpowiedni system stropowy dobierają
architekt w kooperacji z konstruktorem. Architekt przyjmuje wstępnie rodzaj stropu w kontekście typu, natomiast
konstruktor sprawdza poprawność przyjętego założenia. Jeśli architekt przyjął niewłaściwe rozwiązanie, konstruktor
najczęściej podpowiada rozwiązania najbardziej racjonalne. W kontekście doboru stropu iteracja, czyli powtórzenie, pętla rozważania projektowego między architektem a konstruktorem. Efektem tego powinno być rozwiązanie najbardziej optymalne. Przy tym uwzględnia się:

 • dostępność systemu stropowego,
 • logistykę (czy jest możliwość dojazdu samochodu ze stropami prefabrykowanymi),
 • montaż w kontekście zastosowania sprzętu (czy jest możliwość montażu dźwigiem czy tylko montażu ręcznego, 
  czy są potrzebne podpory montażowe,czy są potrzebne szalunki),
 • montaż w kontekście zastosowania materiałów do stropu ( zbrojenie, beton, styropian),
 • dopasowanie technologii do technologii wznoszenia budynku,
 • nośność stropu,
 • rodzaj obciążeń stropu (na przykład czy może być obciążony punktowo),
 • podatność stropu na ugięcia i drgania,
  inne właściwości stropu (wysokość konstrukcyjna, możliwości podparcia,
 • możliwości dopasowania do rzutu budynku,
 • izolacyjność akustyczna, możliwości wykończenia itp.),
 • trudność wykonania stropu (czy wykonawcy dadzą radę zamontować dany rodzaj stropu),
 • czas budowy (czy są przesłanki skrócenia czasu budowy),
 • warunki atmosferyczne, jakie będą w trakcie wykonywania tropu,
 • czas, po jakim strop może być użytkowany,
 • rodzaj ograniczeń spowodowanych przez określony rodzaj stropu (na przykład konieczność podparcia montażowego
  przez 28 dni),
 • koszt wykonania stropu.

Jak widać lista jest dosyć długa, a wszystkie te aspekty mają znaczenie. Potrzebnych jest zatem dosyć dużo informacji,
które są niezbędne, by dobrać i zaprojektować odpowiedni strop.

Zmiana stropu - powody

Przyczyn może być wiele. Może zdarzyć się, że pewne warunki budowy nie zostały uwzględnione na etapie projektowania.
Wówczas zachodzi konieczność przeprojektowania stropu. Zmiany rodzaju stropu mogą też wynikać z tego, że inwestor chciałby mieć konkretny, ale inny niż jest to ujęte w projekcie rodzaj stropu. Niekoniecznie mogą one wynikać z konieczności zmiany, lecz z preferencji wyboru konkretnego rodzaju stropu. W tym względzie wstępnym doradcą może być kierownik budowy. To osoba, która dobrze zna budowę, jej specyfikę, zna wszystkie rodzaje stropów, wie jakie mają one zalety i wady, więc będzie mógł w pierwszej 
kolejności ocenić, jakie skutki może mieć zmiana systemu stropowego. 

Zmiana stropu - pomoc producentów

Zmiana rodzaju stropu nie zawsze niesie ze sobą komplikacje. Może to nawet rozwiązać wiele kwestii i ułatwić wykonawstwo.
Jeśli chce się zmienić strop, można się zwrócić też do producenta konkretnego systemu stropowego. Często producenci
stropów prefabrykowanych dokonują wstępnej oceny możliwości zastosowania ich systemu stropowego.
Biorą oni wówczas na siebie przeprojektowanie stropu, a nawet kwestie związane z montażem ich systemu stropowego
przez ich własne ekipy, lub wykonawców kooperujących.

Zmiana stropu - projektant źródłem informacji

Żelazną zasadą przy wszelkiego rodzaju zmianach jest zwrócenie się o opinię, o zgodę oraz informacje, czy jest to
zmiana istotna, czy nieistotna do projektanta. Według Prawa budowlanego to właśnie projektant jest osobą, która to
rozstrzyga. Pamiętajmy, że istotne odstępstwo powoduje wstrzymanie budowy przed wprowadzaną zmianą do
czasu uzyskania decyzji zamiennej. To wiąże się z wykonaniem projektu, a więc są i dodatkowe koszty, i dodatkowy czas,
który należy poświęcić, by zmiany można było wprowadzić. Czasami może nie być możliwości, by je wprowadzić,
więc jest to swego rodzaju bezpiecznik dla inwestora, który może zupełnie nieświadomie wpaść w tarapaty.

Zmiana stropu w projekcie

Stropy prefabrykowane to rozwiązania najczęściej indywidualnie dopasowane do inwestycji. Często prefabrykaty mają unikalne, dostosowane do konkretnych warunków właściwości. Dotyczy to geometrii prefabrykatów oraz ich nośności. Muszą więc one zostać specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane na zamówienie. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Dlatego najlepiej, jeśli ten proces nastąpi odpowiednio wcześniej. W przeciwnym razie może spowodować przestój na budowie, na której mają być zastosowane prefabrykaty.

Czytaj więcej: Zmiana rodzaju stropu>>>

strop stropy strop prefabrykowany zamiana stropu dziennik budowy
Realizacja stropu prefabrykowanego na budowie przebiega bardzo szybko. Trzeba tylko uwzględnić proces projektowania oraz produkcji, które zazwyczaj nie następują z dnia na dzień
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana stropu na etapie budowy - projekt stropu po stronie producenta prefabrykatów

Zakłady prefabrykacji najczęściej mają w swoich strukturach jednostkę, która przejmuje na siebie projektowanie stropu do konkretnej inwestycji.
Na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego wykonuje się analizę możliwości zastosowania systemu stropowego, następnie wstępną analizę – obliczenia konstrukcyjne, a na koniec przygotowuje się ofertę. Po zatwierdzeniu przez inwestora, albo osoby przez niego upoważnionej, zgodności przyjętych założeń z projektem, w zakładzie prefabrykacji przystępuje się do projektowania i produkcji prefabrykatów.

Wówczas są wykonywane szczegółowe obliczenia konstrukcyjne, powstaje plan montażowy i istotne detale konstrukcyjne. Na tej podstawie opracowuje się też projekt zamienny, który powinien być dołączony do dokumentacji budowy. To bardzo ważne, ponieważ jest to dokument stwierdzający możliwość zastosowania prefabrykatów jako rozwiązania zamiennego w stosunku
do projektu pierwotnego.

Może Cię zainteresuje: Zmiana grubości ścian zewnętrznych>>>

strop stropy strop prefabrykowany zamiana stropu dziennik budowy
Prefabrykaty są produkowane na wymiar – do konkretnej inwestycji
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana stropu w trakcie budowy - produkcja prefabrykatów

Produkcja prefabrykatów nie odbywa się od razu. Zakłady prefabrykacji wytwarzają je według kolejności projektów, które wpłynęły na listę ofert „do realizacji”. Przy ustalonej kolejności zazwyczaj nie ma miejsca na skrócenie czasu oczekiwania na prefabrykaty i produkcję poza kolejnością. To bardzo ważne. Jest to kluczowa informacja, którą powinno się uwzględnić przed decyzją o zmianie stropu.
Zastosowanie prefabrykatów ma sens, jeśli wykorzysta się ich główną zaletę – skrócenie czasu realizacji prac budowlanych, ale nie podczas produkcji lub podczas projektowania, gdyż są to akurat fazy, które następują w normalnym trybie.
Skrócenie czasu na budowie
Optymalnym sposobem realizacji jest montaż prefabrykatów „z kół” – są one dowożone na budowę i od razu montowane. W domach jednorodzinnych zazwyczaj jest to możliwe przy użyciu dźwigu HDS, czyli dźwigu umieszczonego na samochodzie dostawczym. Wyjątkiem są wąskie, ciasne i niedostępne działki, na których zasięg dźwigu HDS jest ograniczony i nie zawsze może sięgnąć w miejsce montażu stropu na budynku.
Oczywiście, możliwy jest też montaż za pomocą wynajętego dźwigu. Jednak z uwagi na to, że taki dźwig jest dodatkowym (i nietanim) sprzętem, który należy zorganizować, to tego typu realizacja będzie droższa niż przy montażu „z kół”.
Montaż prefabrykatów może być prowadzony również przez wykonawców stanu surowego otwartego. Czasami jest wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy współpracujące z zakładem prefabrykacji. Zazwyczaj sam montaż stropu trwa kilka godzin, więc przebiega szybko i sprawnie, pod warunkiem dogrania wszystkich istotnych kwestii.

Czytaj także: Zmiana w dzienniku budowy odnośnie gabarytów domu>>>

strop stropy strop prefabrykowany zamiana stropu dziennik budowy
Gotowe prefabrykaty czekają na transport na plac budowy
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana stropu - montaż stropu to nie wszystko

Wykonanie stropu nie zaczyna się i nie kończy się na samym montażu prefabrykatów. Przed montażem wykonawcy muszą wypoziomować ściany i – jeśli to konieczne – przygotować podpory montażowe.
Z kolei po zamontowaniu prefabrykatów należy jeszcze wykonać wieńce oraz innego rodzaju dozbrojenia wraz z ułożeniem betonu. Jeśli były potrzebne podpory montażowe, to należy je zdemontować po określonym czasie, zgodnie z instrukcją producenta systemu stropowego.
Jak widać zamiana rodzaju stropu na prefabrykowany jest możliwa nawet w trakcie realizacji budowy. Trzeba tylko zgrać poszczególne etapy i zadbać o to, by przebiegły płynnie odpowiednio wcześniej. Najlepiej, jakby przygotowania do realizacji były poczynione na etapie wczesnej fazy realizacji budowy, by prefabrykaty zaprojektować i wyprodukować na czas realizacji ich montażu.
Nie zapominajmy też o formalnych kwestiach, czyli zamiennym projekcie konstrukcyjnym stropu, który jest podstawą do zastosowania rozwiązania zamiennego. Będzie on przywołany przez kierownika budowy we wpisie do dziennika budowy i dołączony do dokumentacji powykonawczej.

  Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana stropu podczas budowy na strop prefabrykowany