Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiany na budowie – zmiana grubości warstw podłogowych

Tomasz Rybarczyk

Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed podejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.

Zmiana grubości warstw podłogowych
Zmiana grubości warstw podłogowych
Fot. Tomasz Rybarczyk

Wykonanie warstw podłogowych zalicza się do robót, które występują już w końcowej fazie budowy – gdy dom jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Najpierw wykonuje się warstwę izolacji i wylewa na nią podkład podłogowy (jastrych). W ten sposób wykonane warstwy tworzą podłogę, która w zasadzie są już etapem przed wykończeniowym, ponieważ wystarczy ułożyć na niej wybraną posadzkę (np. parkiet, płytki ceramiczne itp.). Przy układaniu warstw podłogowych istotne jest wykonanie ich w taki sposób, by nie skomplikowały one życia inwestorom. Nawet z pozoru nieznaczna zmiana grubości jednej z warstw może spowodować cały szereg komplikacji, które mogą stać się niemiłą niespodzianką na kolejnych etapach budowy. 

Grubość warstw podłogowych

Jastrych przeważnie wykonuje się na izolacji z płyt z wełny mineralnej, styropianu lub polistyrenu XPS. Powinny to być wyroby przeznaczone do zastosowania na podłogę. Choć na ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy, to warstwy izolacyjne pełnią dwie funkcje. Jeśli jastrych jest wykonany na płycie z chudego betonu, poziomie zero lub na płycie fundamentowej, to materiał pełni funkcję termoizolacyjną. Jeśli warstwy wykonywane są na stropie, który jest usytuowany nad częścią użytkową, to pełni funkcję izolacji akustycznej.

Jeśli natomiast będzie wykonana na stropie instalacja ogrzewania podłogowego, to warstwa termoizolacji pełni funkcję izolacji akustycznej i termoizolacyjnej. Grubości wszystkich warstw podłogowych są ściśle określone w projekcie. To względem nich projektant przyjmuje wysokość parapetów, stopni biegów schodowych, otworów drzwiowych. Dlatego tak ważne jest przemyślenie ewentualnych zmian dotyczących grubości warstw podłogowych. Trzeba jednak przy tym zawsze uwzględniać wszystkie grubości
warstw i ocenić, jakie to będzie miało konsekwencje. Jeśli zmieni się całkowitą grubość warstw podłogowych, to może 

  • wysokość otworów drzwiowych nie będzie pasować do standardowych wymiarów drzwi wewnętrznych,
  • wysokość parapetów nie będzie zachowana (może się okazać, że parapet będzie za nisko w stosunku do standardowych
    wymiarów mebli, np. mebli kuchennych, biurka, stołu itp.),
  • wysokość stopni biegów schodowych nie będzie pasować, by zachować tę samą wysokość każdego stopnia,
  • wysokość pomieszczeń (jeśli to istotne) nie będzie zgodna z przepisami.

Zmiany grubości warstw podłogowych

Najczęściej zmiany grubości warstw podłogowych dokonuje się przy układaniu izolacji oraz wykonywaniu jastrychów.
Wynikać to może z decyzji inwestora lub wykonawcy, albo ze zwykłej pomyłki wykonawcy. Jeśli warstwa izolacji spełnia
tylko funkcję izolacji akustycznej, zazwyczaj wystarczy grubość około 6 cm. Jeżeli natomiast ma pełnić funkcję termoizolacji, to już dobrze jest dać ją grubszą, by był większy opór cieplny. Jeśli jednak warstwę termoizolacji przyjmiemy za grubą, to cieńsza będzie warstwę jastrychu. Optymalna warstwa jastrychu powinna mieć grubość około 6 cm. To optymalna grubość w kontekście tego, że jastrych będzie stanowił stabilne podłoże pod warstwy wykończeniowe. Można ewentualnie zmniejszyć jego grubość do 5 cm i zastosować zbrojenie (siatkami przeciwskurczowymi lub zbrojenie rozproszone).
Z kolei zwiększenie grubości jastrychu co prawda spowoduje to, że będzie on mocniejszy, ale spowoduje większe obciążenie
stropu i zwiększenie oporu cieplnego, a ma to znaczenie przy instalacji ogrzewania podłogowego. Dlatego zakres zmian grubości warstw jastrychu powinien być w granicach 5-7 cm (chyba, że projekt przewiduje inaczej).

Grubość warstwy wykończenia

Oprócz warstw podłogowych – tych najgrubszych, czyli warstwy izolacji akustycznej / termicznej oraz warstwy jastrychu ważne jest również uwzględnienie warstwy posadzki, czyli wykończenia podłogi, która może być wykonana z różnych materiałów i o różnej grubości, np. cienka warstwa żywicy (nie więcej niż 1 mm) lub płytki cotto (o grubości około 1,5-2 cm i które wymagają układania na grubej warstwie kleju, bo są nierówne).

Pomiędzy tymi skrajnymi przykładami

występują jeszcze różnego rodzaju wykładziny, panele podłogowe, deski, glazura itp. Wykończenia te mają różne grubości i potrzebują również różnej grubości podkłady lub klejów. Należy wziąć pod uwagę również to, że równość jastrychu decyduje o tym, czy nie trzeba będzie tej powierzchni dodatkowo wyrównywać, np. wylewką samopoziomującą albo klejem pod posadzkę. Nie zawsze grubiej lub cieniej oznacza lepiej. Dlatego kwestię grubości warstw podłogowych lub ich zmian w kontekście
zastosowania materiałów, dobrze jest omówić z kierownikiem budowy lub z projektantem. Najlepiej to zrobić jeszcze przed zakupem, a jeśli materiały są już kupione, to przed wykonaniem warstw podłogowych. Oni podpowiedzą, czy w ogóle zmiany takie będą możliwe i w jakim zakresie. Na pewno zarekomendują racjonalne rozwiązania.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiany na budowie – zmiana grubości warstw podłogowych