Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Izolacja pozioma ścian fundamentowych

Tekst Krzysztof Śmielak

Gdyby ogłosić konkurs, która izolacja jest w domu najważniejsza, to ta układana na ścianach fundamentowych na pewno by zwyciężyła. Jej wymiana jest bowiem bardzo trudna i kosztowna.

Układanie izolacji poziomej ścian fundamentowych
Układanie izolacji poziomej ścian fundamentowych
Fot. SOLBET
Stykające się z gruntem części domu - ściany fundamentowe i podłoga na gruncie - są narażone na niszczące działanie wilgoci i wody. To jedyna droga, przez którą woda z gruntu może - w wyniku podciągania kapilarnego - przenikać do domu. Aby przed tym uchronić ściany nadziemia, układa się na fundamencie izolację przeciwwilgociową.

Najważniejszym i często wystarczającym zabezpieczeniem jest szczelna izolacja pozioma na wierzchu wszystkich ścian fundamentowych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym także na fundamencie pod komin. Będzie skuteczna jednak tylko wtedy, jeśli zapewni się jej ciągłość przez połączenie z izolacją przeciwwilgociową podłogi na gruncie. Zabezpieczenie pionowych powierzchni ścian fundamentowych jest już mniej istotne, a w korzystnych warunkach gruntowych nawet niepotrzebne.

Materiał na izolację przeciwwilgociową

Pozioma izolacja ścian fundamentowych jest zwykle zaznaczana w projektach jako 2×papa na lepiku, co oznacza ułożenie jej w dwóch warstwach. Taką izolację wykonuje się jednak coraz rzadziej (choć nie wiadomo, czy to dobrze - red.), ponieważ coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne materiały przeciwwilgociowe - folie izolacyjne lub papy termozgrzewalne. Jeśli jednak decydujemy na papę na lepiku musimy pamiętać, że to lepik jest izolatorem przeciwwilgociowym, a papa stanowi jedynie jego zbrojenie.

Folie izolacyjne. Są produkowane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub niskiej gęstości (LDPE), poliolefinu (TPO) i polichlorku winylu (PCW). Mają postać cienkiego arkusza grubości 0,2-2 mm. Do izolacji fundamentów nie powinno się używać folii cieńszych niż 0,4 mm (0,2 mm może mieć folia stanowiąca izolację podłogi na gruncie). Niektóre z nich mają powierzchnię pokrytą wytłoczeniami, co ułatwia powiązanie z zaprawą, na której układa się pierwszą warstwę elementów przeznaczonych do wznoszenia ścian (cegieł, pustaków lub bloczków). Cena: 11-52 zł/m2

Zobacz układanie izolacji z folii krok po krokuPapy termozgrzewalne. To papy, które mają osnowę z włókna poliestrowego, pokrytą obustronnie powłoką z masy asfaltowej. Są dostępne w rolkach, zwykle o szerokości 1 m, długości 5 m lub 10 m i grubości 3,2-5,2 mm (im grubsza papa, tym bardziej odporna na uszkodzenia i tym łatwiej ja układać). Papy termozgrzewalne są elastyczne, odporne na temperaturę w zakresie -10 +120°C oraz odporne na przebicie (najlepiej oznaczone symbolem PS3 lub PS4). Dodatkowo nowoczesne papy chronią przed promieniowaniem radonowym.

Zobacz układanie izolacji z papy termozgrzewalnej krok po krokuSkutki złego wykonania izolacji

W źle zaizolowanych - lub co gorsza niezabezpieczonych wcale - ścianach fundamentowych może dojść do kapilarnego podciągania wilgoci. W rezultacie ściany parteru mogą zostać zawilgocone nawet na wysokości całej kondygnacji. Długotrwały bezpośredni kontakt ścian budynku z wodą gruntową nieuchronnie prowadzi do ich niszczenia. Przyczyną tego procesu są sole zawarte w wodzie, jak również powtarzające się naprzemiennie cykle zamarzania i rozmarzania ściany. W naszej strefie klimatycznej w ciągu roku takich cykli może być nawet 200. Dopilnowanie właściwego wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych jest o tyle ważne, że naprawa błędów jest zawsze kłopotliwa i bardzo kosztowna, a czasem wręcz niemożliwa.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

    Więcej o:

Skomentuj:

Izolacja pozioma ścian fundamentowych