Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Do garażu z górki

Tekst Jacek Ziółkowski

Jeśli garaż musi być zbudowany w poziomie piwnicy, warto zadbać o to, by zjazd do niego był wygodny. W przeciwnym razie samochód częściej będzie stał zaparkowany przed bramą posesji niż w miejscu, które dla niego zaplanowano.

Garaże w poziomie piwnicy nie powiększają powierzchni zabudowy i właśnie dlatego buduje się je na niewielkich i wąskich działkach. Taki garaż trzeba postawić dość daleko od ulicy, aby spadek podjazdu nie przekraczał dopuszczalnego maksimum, tj. 25% (za wygodne uznaje się zjazdy o spadku mniejszym niż 15%). Do garażu zagłębionego 2,5 m powinien zatem prowadzić przynajmniej 10-metrowy zjazd. Ten wymóg sprawia, że cały dom odsuwa się w głąb działki kosztem części ogrodu.

Szerokość zjazdu

Szerokość standardowej drogi dojazdowej do garażu wynosi 2,5 m, a najwęższej bramy garażowej - 2,4 m. Najmniejsza szerokość zjazdu to 3 m, ale oczywiście im szerzej, tym wygodniejsze będzie wjeżdżanie i wyjeżdżanie z garażu.

Jeśli zjazd jest stromy i wystarczająco szeroki, warto w nim zrobić wypukłe lub wklęsłe schody. Ich szerokość powinna wynosić przynajmniej 50-60 cm.

Ściany oporowe

Rozdzielają zagłębiony w terenie obszar zjazdu od jego obrzeży i powstrzymują osuwanie się gruntu na obrzeżach zjazdu. Jeśli garaż jest zagłębiony na pełną kondygnację, siły parcia gruntu mogą być znaczne, zatem ściany oporowe muszą być zaprojektowane przez konstruktora.

Zwykle dąży się do tego, by ściany przy zjeździe do garażu były do siebie równoległe. Jeśli potrzebne jest poszerzenie lub zaokrąglenie, najczęściej "załamuje się" tylko jedną ze ścian.

Posadowienie. Ściana oporowa powinna być posadowiona poniżej głębokości przemarzania gruntu, a więc na przykład w Polsce zachodniej - 0,80 m, na Pogórzu - 1,20 m, a w Suwalskim - 1,40 m.

Konstrukcja. Ściany oporowe mogą mieć konstrukcję z:

- betonu zbrojonego prętami stalowymi o średnicy i rozstawie według rysunków konstrukcyjnych; betonowanie takiej konstrukcji trzeba wykonać w deskowaniu (tradycyjnym drewnianym lub przestawnym, stalowym);

- fundamentowych bloczków betonowych (do niezbyt głębokich zjazdów);

- gotowych betonowych elementów ogrodzeniowych, zazbrojonych i wypełnionych betonem (takie elementy umożliwiają umieszczenie specjalnych donic z kwiatami) lub palisadowych o kształtach umożliwiających zazębianie się poszczególnych elementów.

Uwaga! Ściany oporowe betonowane na miejscu budowy wymagają starannego zagęszczania świeżo ułożonej mieszanki betonowej - najlepiej specjalnym wibratorem. Im lepiej zostanie zagęszczony beton, tym mniej będzie miał porów, a więc tym mniejsza będzie jego nasiąkliwość, a tym samym - lepsza mrozoodporność konstrukcji.

Obrzeża zjazdu. Ściany oporowe zazwyczaj wynosi się około 15 centymetrów ponad poziom terenu, aby zapobiec przesypywaniu gruntu w stronę zjazdu. Obrzeża zjazdu, prowadzącego szczególnie do głębokiego garażu, trzeba również zabezpieczyć barierką, by nikomu nie groził upadek z wysokości do najniższej części zjazdu.

Wykończenie ścian zjazdu. Wykończenie to jest dość ważne, bo po ścianach tych może spływać woda deszczowa lub mogą tworzyć się na nich wykwity związane z przenikaniem wody z gruntu. Aby zapobiec spływaniu wody, ściany oporowe przykrywa się czapkami ogrodzeniowymi (koniecznie z kapinosem), a przed wnikaniem wody od strony gruntu chroni je masą asfaltową służącą do izolacji fundamentów.

Jako wykończenie bardzo dobre są tynki mozaikowe (kolorowe kruszywa połączone żywicą poliuretanową), stosowane zwykle do wykańczania cokołów budynków. Ściany oporowe można też wykończyć płytkami klinkierowymi lub okładziną imitującą kamień.

Nawierzchnia zjazdu

Stosuje się na nią takie same materiaały jak na podjazdy, czyli kostkę brukową, płyty chodnikowe, kostkę granitową czy bazaltową.

Uwaga! Na nawierzchnię podjazdu nie wolno stosować materiałów śliskich, na przykład polerowanych gresów czy granitu.

Nie zaleca się częściowego utwardzania nawierzchni zjazdu tylko wąskimi pasami pod koła samochodu, ani też układania tam kostki ażurowej i obsiewanie takiej płaszczyzny trawą. Woda, która spływa po takim zjeździe, zawsze spłukuje w dół ziemię i źdźbła trawy, co powoduje zanieczyszczanie niezbędnego przed bramą odwodnienia liniowego.

Powierzchnię zjazdu, nawet jeśli nie jest on zbyt stromy, warto wykonać jako karbowaną. W tym celu układa się na niej elementy z wypukłościami lub wklęsłościami po 2-3 cm, co ułatwia odprowadzanie wody.

Odwodnienie liniowe

Tuż przed wjazdem do garażu trzeba wyłapać wodę spływającą po podjeździe. W tym celu na utwardzonym terenie w pobliżu bramy garażowej instaluje się korytka odwodnienia liniowego. Warunkiem skuteczności odwodnienia jest spadek terenu w kierunku korytek odwadniających i nieznaczne zagłębienie samych korytek w stosunku do otoczenia. Wodę spływającą do odwodnienia odprowadza się rurami do studzienek zbiorczych i usuwa w sposób uzależniony od lokalnych możliwości.

W korytkach trzeba założyć osadniki piasku, które łatwo opróżnić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Zapobiegają one zamuleniu instalacji przez niesiony z wodą piasek, a także liście i ziemię.

Oświetlenie

Najczęściej umieszcza się je wysoko nad bramą garażową, ale na dłuższych podjazdach dobrze jest zainstalować je również w ścianach oporowych - 20-30 cm nad ziemią. Oświetlenie warto też zamontować na krańcach ścian oporowych, co szczególnie przydaje się podczas wyjeżdżania z garażu w nocy. Wygodne jest wyposażenie oświetlenia w czujniki ruchu lub we włączniki, którymi można sterować za pomocą pilota.

Zjazd bez oblodzeń

Zapobieganie oblodzeniom polega na elektrycznym ogrzewaniu nawierzchni, do czego najlepiej nadają się kable grzejne (zasilane jedno- lub dwustronnie) albo specjalne maty. Ich moc nie powinna być niższa niż 300 W/m2. Kable grzejne układa się w pętle, maty zaś kupuje się w gotowych odcinkach dopasowanych do długości zjazdu.

Uwaga! Kable zasilane dwustronnie są co prawda tańsze, ale ich układanie jest bardziej kłopotliwe. Trzeba je dokładnie rozplanować, a końcówki kabli muszą się schodzić w jednym miejscu.

Dobierając długość kabli lub wielkość mat, warto pamiętać, że ogrzewanie całej powierzchni zjazdu nie jest konieczne. Wystarczy je ułożyć tylko w miejscach, z którymi będą się stykać opony pojazdu.

Ważnym elementem pracy całego systemu przeciwoblodzeniowego jest automatyka - sterownik oraz czujniki: wilgotności, temperatury gruntu i powietrza. Na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności sterownik włącza lub wyłącza układ grzejny, co pozwala oszczędzić znaczną część energii, bo system włącza się tylko wtedy, gdy warunki sprzyjają powstawaniu lodu.

Ile to kosztuje

Utwardzenie nawierzchni zjazdów do garaży wycenia się indywidualnie. Rzadko wykonuje się to jako osobną usługę - zwykle stanowi cześć projektu całej nawierzchni wokół domu jednorodzinnego, na przykład ścieżek czy tarasów.

- Kable grzejne (cena materiału): zasilane jednostronnie - 7-26 zł/m, zasilane dwustronnie - 6-8 zł/m, samoregulujące - 45-100 zł/m.

- Maty grzejne: 104-148 zł/m2.

- Oprawa oświetleniowa z regulacją kąta padania światła - ok. 200 zł.

- Czapki ogrodzeniowe : 40-80 zł/szt.

- Wykończenie (cena materiału): tynk mozaikowy - ok. 50 zł/m2, płytki klinkierowe - 50-200 zł/m2, płytki silikatowe - 20-60 zł/m2.

    Więcej o:

Skomentuj:

Do garażu z górki