Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Elektryczne ogrzewanie podłogowe - akumulacyjne czy bezpośrednie

Zbigniew Gałązka, Włodzimierz Kłos, Beata Zielińska

Ogrzewanie podłogowe elektryczne ten system grzewczy jest stosowany jako podstawowy zwykle wtedy, gdy nie mamy dostępu do innych źródeł ciepła. To rozwiązanie może być jednak opłacalne ekonomicznie, pod warunkiem, że będziemy mieć bardzo ciepły dom i możliwość korzystania z tańszej energii elektrycznej.

Ten system ogrzewania polecany jest jedynie do domów bardzo dobrze ocieplonych
Ten system ogrzewania polecany jest jedynie do domów bardzo dobrze ocieplonych
Fot. Raychem

Ogrzewanie podłogowe elektryczne

Trudno sobie wyobrazić w obecnych czasach funkcjonowanie domu bez energii elektrycznej - wykorzystywana jest ona na przykład do oświetlenia, zasilania urządzeń RTV, AGD, pompy do wody itp. Ale prąd może także służyć do ogrzewania pomieszczeń. Jeśli nie mamy gazu, a nie chcemy stosować kotła na paliwa stałe lub kominka (które wymagają obsługi), ani montować pompy ciepła (której zakup jest dość drogi), możemy rozważyć ułożenie elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Zaletą tego rozwiązania są niskie koszty inwestycyjne, gdyż nie trzeba budować komina czy dzierżawić zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy. Poza tym, taki układ grzewczy jest bezobsługowy, łatwo nim sterować, i - co ważne - nie potrzebuje corocznych przeglądów technicznych.

Wielu inwestorów docenia również to, że po zakończeniu prac takie ogrzewanie pozostaje niewidoczne i nie przeszkadza w aranżacji wnętrz. Przewody lub maty grzejne, z których składa się system, ukryte są bowiem w wylewce betonowej lub w płytach styropianowych pod posadzką.
 

Ogrzewanie podłogowe elektryczne - rodzaje przewodów

Na rynku dostępne są kable o mocy stałej (inaczej stałooporowe) oraz zmiennej (zmiennooporowe). Pod wpływem przepływającego przez nie prądu o napięciu 230 V wytwarzane jest ciepło, które jest przekazywane do pomieszczenia.

 • Stałooporowe . Choć do wyboru są kable zasilane jedno- i dwustronnie, najczęściej stosuje się te pierwsze, z powodu ich prostszego montażu. Przewody te składają się z dwóch oddzielonych od siebie żył grzejnych, umieszczonych w warstwie izolacji. Znajduje się ona w ekranie, który podłącza się do uziemienia. Ekran pokryty jest warstwą zewnętrznej izolacji ochronnej.
  Przewody stałooporowe oferowane są na rynku w gotowych zestawach. Moc grzewcza zestawu zależy od mocy jednostkowej przewodu (waha się ona zwykle od 10 do 20 W/m) oraz jego długości (od kilku do kilkudziesięciu metrów).

  Uwaga! Nie należy obawiać się przepalenia przewodów stałooprowych, jeśli ustawimy na takiej podłodze meble. Najlepiej, aby miały one nóżki, ale już niewielka przestrzeń, nawet około 1 cm, umożliwia oddawanie ciepła przez tę część posadzki. Warto też zwrócić uwagę na to, że ciepło ogrzewa wylewkę w całej jej grubości.

 • Zmiennooporowe . W przewodach tych osobne żyły miedziane połączone są ze sobą na całej długości kompozytem półprzewodnikowym. Ilość wydzielonego ciepła przez kabel zależy od temperatury otoczenia, w jakiej się on znajduje. Gdy ta spada, przewód oddaje więcej ciepła, i odwrotnie. Stąd ich popularna nazwa - samoregulujące.

  Ich zaletą jest to, że nie ulegną przepaleniu nawet jeśli podłoga będzie pokryta w jakimś miejscu dywanem. Niestety, są one znacznie droższe niż stałooporowe.

  Przewodów zmiennooporowych nie kupuje się w gotowych zestawach. Po dobraniu ich mocy, są one przez instalatora przycinane na odpowiednią długość na miejscu montażu.

Jak wykonać ogrzewanie elektryczne podłogowe?

Projektant lub instalator określa moc oraz długość kabla grzejnego w ogrzewaniu podłogowym na podstawie strat ciepła dla danego pomieszczenia. Parametry te można też dobrać orientacyjnie, wykorzystując specjalne tabele znajdujące się na stronach internetowych producentów. W tabelach tych podana jest zalecana moc jednostkowa przewodu (W/m2) dla wybranego rodzaju pomieszczenia - kuchni, łazienki, salonu czy holu.

Na dobór przewodów grzejnych ma wpływ również to, czy będą one stosowane w ogrzewaniu akumulacyjnym czy bezpośrednim.

Akumulacyjne. Stosuje się je przede wszystkim w podłogach na gruncie, na parterze domu. W rozwiązaniu tym wykorzystuje się pojemność cieplną warstwy betonowej o grubości od 8 do 10 cm. Układa się w niej kable, tak aby ich moc grzejna wynosiła 150-170 W/m2. Są one zasilane prądem w czasie obowiązywania tańszej taryfy, a wylewka akumuluje (gromadzi) wytworzoną przez nie energię cieplną i stopniowo oddaje ją podczas kolejnych godzin w ciągu doby.

Uwaga! W najpopularniejszej taryfie dwustrefowej G12, mniej za energię zapłacimy nocą (zwykle w godzinach 22-6) oraz w ciągu dnia (w godzinach 13-15).

Bezpośrednie. Ogrzewanie tego typu układa się przede wszystkim na piętrze, aby nie obciążać stropu - jest płytsze od akumulacyjnego, montuje się je bezpośrednio pod płytkami, panelami. Kable grzejne umieszcza się w wylewce betonowej o grubości od 3 do 5 cm. Ich moc to 120-140 W/m2. Pobierają prąd przez całą dobę (z przerwami regulowanymi termostatem temperaturowym i czasowym), korzystając z prądu według jednej taryfy.

W praktyce fachowcy zalecają, aby wydajność kabli grzejnych stosowanych w ogrzewaniu bezpośrednim była wyższa o około 30% od obliczeniowych strat ciepła dla danego pomieszczenia.

Przykładowo dobierzmy przewody do ogrzewania bezpośredniego pokoju o powierzchni 25 m2 w dobrze ocieplonym domu. Zakładamy ich moc na poziomie 130 W/m2. Wówczas w pomieszczeniu tym należy zastosować przewody o całkowitej mocy 3250 W (25 m2 × 130 W/m2).

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne?

W powszechnym przekonaniu ogrzewanie elektryczne jest kosztowne w eksploatacji. Opinia ta zrodziła się w czasach, gdy budynki były źle izolowane, a więc ich zapotrzebowanie na ciepło znacznie przewyższało obecne standardy.

Ogrzewanie budynków prądem rzeczywiście kosztowało kiedyś niemało. Jednak w niedużych, bardzo dobrze ocieplonych domach koszty ogrzewania elektrycznego nie są aż tak wysokie. Urządzenia grzewcze mają bowiem wysoką sprawność, a ponadto nie wymagają częstych przeglądów, co zawsze daje pewne oszczędności. Istotne są też stosunkowo małe koszty inwestycyjne. Nie trzeba budować komina, kotłowni, przyłącza gazowego, czy kupować albo dzierżawić zbiorników na olej lub gaz płynny.

Zanim zastosujemy ten rodzaj ogrzewania, należy wystąpić do zakładu energetycznego o przydział większej niż zwykle mocy przyłączeniowej oraz o zgodę na rozliczenie prądu według tańszej taryfy.

Przydział mocy

Jeśli mamy projekt techniczny domu wraz z projektem instalacji elektrycznej, to jest w nim podana wyliczona moc przyłączeniowa.

Gdy prąd jest używany tylko do oświetlenia i zasilania typowych urządzeń elektrycznych, przydział mocy określa się zwykle na poziomie 10-13 kW. Natomiast jeżeli prąd będzie wykorzystywany do ogrzewania domu oraz wody, a także gotowania, wówczas zapotrzebowanie na energię elektryczną znacznie wzrasta. W takiej sytuacji należy zsumować nie tylko moc takich odbiorników prądu jak oświetlenie, lodówka, sprzęt RTV czy pompa do studni, ale też podgrzewacza wody oraz na przykład pieców akumulacyjnych. Trzeba przy tym uwzględnić czas działania urządzeń (piece pobierają prąd przede wszystkim w nocy). Najczęściej więc wystarcza 21 kW mocy przyłączeniowej.

Specjalne taryfy

Zakłady energetyczne mają specjalne oferty dla osób ogrzewających dom prądem. Najbardziej popularna jest dwustrefowa - G12. Taniej prąd można pobierać nocą (zwykle w godzinach 22-7) i o określonej porze dnia (13-15). Można też wybrać taryfę weekendową, w której energia elektryczna ma obniżoną cenę od poniedziałku do piątku, w godzinach 21-6, oraz przez całą sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.

Odpowiednio do wybranej taryfy montowany jest licznik - w tej sytuacji dwustrefowy.

Wysokość stawek za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych są różne w poszczególnych zakładach energetycznych. Wiele zależy od tego, w jakim rejonie kraju mieszkamy i jaka firma dostarcza nam prąd.

Przewody

Jeśli zdecydujemy się na przewody stałooprowe, to z dostępnego typoszeregu dobieramy 2 kable po 1626 W i długości 90 m każdy. Ich koszt wyniesie 2000 zł. Natomiast, gdy będą to przewody samoregulujące, wtedy też będą to dwa odcinki po 90 m, ale o mocy 18 W/m. Zapłacimy za nie 8000 zł. W obu sytuacjach dojdzie jeszcze koszt termostatu 418 zł i taśmy montażowej - 114 zł.

Schmidt Fotografie Am Hellenteich 53 59929 Brilon
Jeśli w pomieszczeniu jest mało miejsca, warto wybrać piec statyczny - ma on na przykład 17 cm głębokości, zaś dynamiczny model - zwykle 25 cm
Fot. Elektra

Ogrzewanie elektryczne domu

Dom można również ogrzewać piecem akumulacyjnym ich sprawność jest bliska 100%. Ciepło jest bowiem oddawane w tym miejscu, w którym powstaje.

anim urządzenia te zaczną ogrzewać dom, należy wykonać odpowiednią instalację elektryczną. Do ich zasilania trzeba zastosować przewody o przekroju żył minimum 2,5 mm2.

Planując miejsce ustawienia pieców, powinno się pamiętać o tym, aby nie ograniczać swobodnego wypływu z nich powietrza, na przykład przez firanki lub bliskie ustawienie mebli, bo w ten sposób zmniejsza się wydajność urządzeń.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje pieców akumulacyjnych:

 • dynamicznym rozładowaniem - zmagazynowane w rdzeniu akumulacyjnym ciepło przekazywane jest do przepływającego przez urządzenie powietrza, którego obieg wymusza wbudowany wentylator. Co ważne, izolacja termiczna zapobiega oddawaniu ciepła przez obudowę.

W piecach z dynamicznym rozładowaniem ilość pobieranej energii jest regulowana przez naścienne sterowniki w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie nastawionej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu, z jednoczesnym uwzględnieniem sygnału z czujnika pogodowego umieszczonego na zewnątrz domu. W okresach, gdy na dworze jest cieplej, piece nie oddają całego zgromadzonego ciepła. Zatem w następnym cyklu piec będzie ładował się krócej, a więc pobierze mniej prądu;

 • ze statycznym rozładowaniem - są znacznie prostsze w konstrukcji, a przez to tańsze od urządzeń dynamicznych. Ciepło przepływa w nich swobodnie przez blok akumulacyjny i przesłony kanałów. W najnowszych modelach tych pieców regulacja ilości oddawanego ciepła (choć w ograniczonym zakresie) jest możliwa dzięki zastosowaniu ruchomych przesłon kanałów, przez które wypływa ciepłe powietrze.

Sterowanie

Do kontroli temperatury w pomieszczeniach oraz urządzeń sterujących ładowanie pieców akumulacyjnych, dostępnych jest bardzo wiele różnych termostatów. Mogą to być zarówno proste sterowniki, jak i bardzo rozbudowane urządzenia programująco-kontrolujące.

W domu, w którym zostanie zainstalowana większa liczba pieców akumulacyjnych, najlepiej zastosować sterowniki centralne, które pozwalają programować i zarządzać całym ogrzewaniem akumulacyjnym. Mogą one współpracować z programatorami tygodniowymi, które umożliwiają - w zależności od potrzeb użytkownika - obniżenie lub podwyższenie temperatury w określonych porach dnia lub tygodnia.

Po ogrzewanej podłodze z przyjemnością można chodzić na bosaka
Po ogrzewanej podłodze z przyjemnością można chodzić na bosaka
Fot. Devi

Ogrzewanie podłogowe elektryczne - fakty i mity

 • Mit: Działa tylko do wysokości 1 metra

Rozkład temperatury w całym pomieszczeniu jest zbliżony do idealnego. Temperatura przy podłodze jest nieco wyższa niż pod sufitem. Dzięki temu odczuwamy przyjemne ciepło w nogi, a nie jest nam gorąco w głowę.

 • Mit: Efekt ciężkich, opuchniętych nóg

Takie uczucie może wystąpić jedynie w przypadku zbyt wysokiej temperatury i z powodu tego, że za mało się ruszamy, co powoduje zaburzenia naczynioworuchowe.

 • Mit: Zwiększone krążenie kurzu

Powolny ruch powietrza odrywa kurz od podłogi najwyżej na wysokość kilku centymetrów, a na pewno nie na wysokość głowy, czyli nie ma go w okolicach dróg oddechowych.

 • Mit: Awaria wymaga kucia całej podłogi

Przy pomocy specjalnych detektorów autoryzowany serwis producentów ogrzewania podłogowego jest w stanie z dokładnością do jednej płytki podłogowej znaleźć miejsce ewentualnego uszkodzenia kabla grzewczego. Nie trzeba więc skuwać całej podłogi.

 • Mit/fakt: Ogrzewanie podłogowe jest drogie

Koszty zakupu systemu ogrzewania są najniższe spośród wszystkich systemów. Wraz z eksploatacją wyrównują się po 10 latach. Warto zauważyć, że średnią temperaturę w pokoju można obniżyć precyzyjnie, nawet o 1-2°C. Oznacza to, że straty energii można zmniejszyć o 10-20%.

 • Fakt: Chodzenie boso jest zdrowe

"Chodzenie boso wzmacnia mięśnie i więzadła, wpływa relaksująco na stopy, koryguje płaskostopie, odpręża i zapobiega bólom pleców." - mówi dr Halina Szczytnicka, specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg dziecięcy. Podgrzewane podłogi są tu bardzo pomocne, zwłaszcza dla osób, które marzną w stopy.

 • Fakt: Do prawie każdego rodzaju podłogi

Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego mogą być instalowane pod większością rodzajów podłóg: płytkami ceramicznymi i kamiennymi, oraz polecanymi przez producenta do tego rodzaju ogrzewania wykładzinami dywanowymi i PCV oraz parkietami, panelami podłogowymi, deskami drewnianymi czy materiałami drewnopodobnymi. W przypadku podłóg drewnianych pod ogrzewanie podłogowe najlepiej sprawdzają się gatunki drewna twardego, takie jak dąb czy jesion, a także egzotycznego. Zarzut wypaczania paneli przy ogrzewaniu podłogowym jest bardzo często związany z nieodpowiednią wilgotnością w pomieszczeniu, a nie bezpośrednio z niekorzystnym działaniem na drewno tego rodzaju ogrzewania.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail.

  Więcej o:

Skomentuj:

Elektryczne ogrzewanie podłogowe - akumulacyjne czy bezpośrednie