Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wspólnota mieszkaniowa remontuje - usterka w pionie kanalizacyjnym

Małgorzata Kapelusiak

Czy muszę udostępnić swój lokal, aby wspólnota mieszkaniowa naprawiła usterkę w części wspólnej?

Gdy remont, który chce przeprowadzić wspólnota mieszkaniowa dotyczy części wspólnej, właściciel lokalu musi go udostępnić
Gdy remont, który chce przeprowadzić wspólnota mieszkaniowa dotyczy części wspólnej, właściciel lokalu musi go udostępnić
Rys. Małgorzata Ślińska
Moja wspólnota mieszkaniowa zdiagnozowała usterkę w pionowych rurach kanalizacyjnych. Okazało się, że usterka jest w naszym pionie i w grę wchodzą dwa mieszkania, w tym nasze. Po sprawdzeniu u sąsiadów okazało się, że jednak usterka jest na naszej wysokości. Zadzwonili więc, że będą musieli skuć parę płytek w łazience, by dostać się do części wspólnej, zlikwidować usterkę (która nie jest z mojej winy) i zostawić łazienkę z wygładzoną ścianą, ale bez pokrycia kosztów przygotowania i ułożenia nowych płytek (których kilka sztuk posiadam, o czym im powiedziałem). Pani zarządca upiera się, że wspólnota nie ma obowiązku pokrywania kosztów naprawy i nie zagwarantuje mi fachowca, który ułoży płytki, ponieważ twierdzi, że likwidują tylko usterkę części wspólnej wspólnoty, a koszty z części własnej muszę pokryć osobiście. Powiedziałem, że w związku z tym nie zgadzam się na takie rozwiązanie. Argumentowałem, że w końcu wspólnota jest ubezpieczona i jeśli to nie jest moja wina, to powinno pójść z ich ubezpieczenia, a nie z mojego, a po drugie - płaci się przecież na fundusz remontowy. Po moim sprzeciwie pani zarządca wysłała oficjalne pismo, że muszę udostępnić mieszkanie w celu zlikwidowania usterki. Co mam w tej sytuacji zrobić? Czy jest szansa na ubieganie się od wspólnoty zwrotu kosztów remontu? Andrzej K.

Wspólnota mieszkaniowa działa zgodnie z prawem, domagając się udostępnienia lokalu w celu remontu części wspólnej.

Obowiązki właściciela lokalu

Zgodnie z artykułem 13. ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający użytkowania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Ponadto, na żądanie zarządu, właściciel jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Celem powyższego przepisu jest ochrona interesów pozostałych współwłaścicieli - brak możliwości remontu części wspólnych skutkowałby bowiem uszkodzeniami i szkodami innych lokali, a nawet całego budynku.

Konsekwencje odmowy

W razie odmowy udostępnienia lokalu w celu wykonania czynności remontowych, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić w tej sprawie do sądu. Uwzględniając powództwo, sąd wydaje odpowiednie nakazy lub zakazy dla właściciela mieszkania. Mogą one być egzekwowane poprzez nakładanie na odmawiającego udostępnienia mieszkania właściciela grzywien pieniężnych (art. 1050 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dlatego należy udostępnić wspólnocie lokal, tym bardziej, iż deklaruje ona zniwelowanie szkód w zasadniczej części. Jeżeli po pracach remontowych właściciel lokalu uzna, iż na skutek prac poniósł realną szkodę, to zawsze możne domagać się od wspólnoty jej wyrównania, na mocy art. 415 Kodeksu cywilnego, dokumentując rozmiar ewentualnej szkody i przedstawiając rachunki, które wskazywałyby jej zakres.

Jeśli wspólnota nie zaakceptowałaby roszczenia, wówczas można wystąpić na drogę sądową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Wspólnota mieszkaniowa remontuje - usterka w pionie kanalizacyjnym