Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Detale budowlane: dobre połączenie warstw ściany trójwarstwowej

Opracowanie Katarzyna Wangin

Ściana trójwarstwowa to konstrukcja złożona ze ściany nośnej, ocieplenia i ściany elewacyjnej. Ściana nośna i elewacyjna są połączone kotwami; ta ostatnia jest bowiem za słaba i zbyt wiotka, by stanowić samodzielną konstrukcję.

ściany trójwarstwowe, budowa domu
Dobrze widoczne warstwy ściany trójwarstwowej, od lewej - warstwa nośna (wewnętrzna), izolacyjna (na zdjęciu styropian), elewacyjna (zewnętrzna)
Fot. Rafał Polak-Kuchta
Ściana elewacyjna - jedna z trzech warstw ściany trójwarstwowej - jest za słaba i za mało sztywna, by poradzić sobie z siłą napierającego na nią wiatru. Dlatego łączy się ją metalowymi kotwami ze ścianą nośną. Dobre kotwy są zrobione ze stali odpornej na korozję, niezbyt grube, wytrzymałe i elastyczne. Powinny mieć taką długość, by zagłębiły się na 5-8 cm w każdej z warstw. Producenci oferują różne rodzaje kotew; dobiera się je do sposobu wznoszenia ściany.

Kotwy wkładane w spoiny

Przeznaczone są do ścian budowanych jednoetapowowo; kotwy wkłada się w spoinę podczas wznoszenia ściany nośnej. Zależnie od rodzaju używanych materiałów ściennych, stosuje się kotwy:

- typu L, zagięte z jednej strony w kształt litery L - do układania w ścianach murowanych na zaprawę tradycyjną;

- typu PK, z płaską i cienką końcówką - do układania w ścianach murowanych na cienką spoinę.

Montaż kotew jest bardzo prosty. Najłatwiej montuje się je wtedy, gdy moduł wysokości elementów na ścianę nośną jest taki sam jak wysokość cegieł elewacyjnych (lub stanowi jej wielokrotność). Jeśli tak nie jest - kotwy trzeba będzie później odginać (a trzeba pamiętać, że można to robić tylko w nieznacznym stopniu).

Kotwy do późniejszego montażu

Przeznaczone są do ścian budowanych dwuetapowo; mocuje się je w gotowej ścianie nośnej za pośrednictwem kołków rozporowych. Zależnie od sposobu, w jaki umieszcza się je w ścianie, rozróżnia się dwa rodzaje kotew:

- typu WB (wbijane);

- typu WK (wkręcane).

Stosuje się je wtedy, gdy moduły wysokości elementów użytych do budowy ściany nośnej i elewacyjnej znacznie się różnią (przez co kotwy wkładane w spoiny trzeba by było zbyt mocno wyginać). Są również wykorzystywane, gdy w ścianie nośnej nie ma technicznej możliwości osadzenia kotew wkładanych w spoiny (np. jest to ściana żelbetowa), albo gdy układa się ocieplenie i wykonuje elewację na ścianie już istniejącej (docieplanej).

Ile potrzeba kotew na 1 m2 ściany trójwarstwowej

Liczba kotew na 1 m2 ściany zależy między innymi od regionu kraju (strefy obciążenia wiatrem), grubości ocieplenia, powierzchni ściany, strony świata i nasłonecznienia. Obliczaniem potrzebnej liczby kotew powinien zająć się konstruktor. W praktyce zwykle jest to 5 kotew na 1 m2 ściany, rozmieszczonych co 50 cm w poziomie i 45 cm w pionie. Gęściej układa się je wokół okien i drzwi, narożników i przy dylatacjach (liniowo, 3 sztuki/m).

Do czego służą talerzyki dociskowe

Po ułożeniu ocieplenia z wełny mineralnej, na kotwy zazwyczaj trzeba nałożyć talerzyki dociskowe. Ich podstawową funkcją jest ochrona materiału termoizolacyjnego przed możliwym odsunięciem od ściany nośnej, poza tym wymuszają również pozostawienie szczeliny wentylacyjnej.

Oprócz uniwersalnych, podstawowych talerzyków producenci oferują także specjalne - z kapinosem, skonstruowane tak, że nawet po odgięciu kotwy trzymają ocieplenie całą swoją powierzchnią. Kapinosy mają natomiast odprowadzać wodę skraplającą się na zimnym metalu, by ściekała do szczeliny wentylacyjnej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Detale budowlane: dobre połączenie warstw ściany trójwarstwowej