Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Baseny domowe i ogrodowe: wykonanie niecki basenu

Jan Wrześniak, Michał Sikorski

Najczęściej jest całkowicie zagłębiona w gruncie, dlatego możliwość jej wykonania zależy od warunków gruntowo-wodnych. Niecka powinna być zaprojektowana tak, aby bez szkody wytrzymała obciążenie: od zewnątrz - parciem gruntu, a od wewnątrz - wody. Wymaga też dobrej izolacji przeciwwodnej.

baseny domowe i ogrodowe
Całkowicie zagłębiona niecka wymaga wykonania wykopu
Fot. Basenpool Świta
Wykonuje się zazwyczaj jako prefabrykowaną albo w sposób tradycyjny ze zbrojonego betonu lub bloczków betonowych. Od zewnątrz należy ją zaizolować przeciwwilgociowo i termicznie (w ogrodzie wtedy, gdy woda będzie podgrzewana).

Tradycyjna. Jest najczęściej murowana z pustaków betonowych (wnętrze wymaga tynkowania) lub żelbetowa (wylewana w deskowaniu tradycyjnym lub traconym - ze styropianu lub poliestru). Do wykonania tej ostatniej warto użyć betonu wodo- szczelnego. Pełni on podwójną funkcję - konstrukcyjną i izolacyjną, dlatego nie potrzeba wtedy izolacji przeciwwodnej. Oznacza to nie tylko zmniejszenie kosztów i czasu wykonania podziemnej części budynku, ale też gwarantuje niecce szczelność.

Prefabrykowana. Może być ona gotowa lub z prefabrykowanych paneli, które łączy się ze sobą na budowie. Taką nieckę wykonuje się ze stali ocynkowanej, aluminium, polipropylenu lub żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym.

Od wewnątrz ma dodatkową powłokę - najczęściej z akrylu lub żywic epoksydowych - która nadaje ich powierzchni gładkość i ułatwia późniejsze jej wykończenie. Dodatkowo, niecka prefabrykowana może mieć wyprofilowane fabrycznie schodki z powierzchnią antypoślizgową.

Niecki prefabrykowane nie są tak odporne na parcie gruntu i wody, jak te z betonu. Najczęściej wymagają wykonania płyty dennej i ścianek oporowych (wyjątkiem są niecki okrągłe). Płytę wylewa się z chudego betonu na podsypce z piasku gruboziarnistego, żwiru lub pospółki. Ściany oporowe wznosi się z betonu zbrojonego, z pustaków betonowych lub ze wsporników stalowych powiązanych poprzeczną belką stalową. Z tego względu, choć teoretycznie można je przenieść w inne miejsce, to w praktyce taka operacja jest raczej trudna i kosztowna.

Izolacje przeciwwodne

Niecki wykonane w sposób tradycyjny wymagają zabezpieczenia od wewnątrz izolacją przeciwwodną (hydroizolacji). Najczęściej wykorzystuje się do tego celu drobnoziarniste zaprawy cementowe modyfikowane tworzywami sztucznymi, znane jako elastyczne szlamy uszczelniające. Dawniej oferowano takie wyroby wyłącznie w postaci dwuskładnikowej, obecnie coraz częściej stosowane są szlamy jednoskładnikowe. W obu wariantach głównymi składnikami są: spoiwo cementowe, drobnoziarniste kruszywa, dodatki uszczelniające oraz polimery. Są one bardzo elastyczne, wodoszczelne, odporne na środki czyszczące. Mają też bardzo dobrą przyczepność do betonu oraz dokładnie pokrywają i uszczelniają nawet najmniejsze rysy. Szybko wiążą i wysychają.

Do uszczelnienia domowego basenu nadają się także żywice reaktywne. Używa się ich jednak tylko w basenach z wodą termalną lub solankową.

Uwaga! Izolacji przeciwwodnej nie można wykonać z płynnych folii, ponieważ są one nieodporne na długotrwałe działanie wody. Lepiej ich stosowanie ograniczyć jedynie do pomieszczeń mokrych, na przykład łazienek.

Uszczelnienie basenu

Uszczelnianie niecki żelbetowej można rozpoczynać najwcześniej po 6 miesiącach od betonowania, chyba że zastosowano specjalną recepturę betonu, umożliwiającą uszczelnianie po około 3 miesiącach. Po tym czasie konieczne jest wykonanie próby wodnej. Jej przeprowadzenie ma na celu wykrycie ewentualnych nieszczelności (pod pełnym obciążeniem wody).

Przygotowanie powierzchni niecki. Ściany i dno niecki trzeba dokładnie oczyścić z zabrudzeń, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych. Następnie wypełnia się ubytki i wyrównuje powierzchnię. Używa się do tego zapraw cementowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi. Większe ubytki można wypełnić zaprawą naprawczą o uziarnieniu 0-2 mm, a do wygładzenia powierzchni stosuje się drobnoziarnistą szpachlówkę do betonu (nie może zawierać gipsu). Rysy uszczelnia się żywicami poliuretanowymi lub epoksydowymi.

Uszczelnianie. Najpierw trzeba zamontować i wstępnie uszczelnić elementy instalacji znajdujące się w niecce. Zazwyczaj osadza się je na zaprawie epoksydowej, a miejsca przejść przez nieckę zabezpiecza specjalnymi kołnierzami.

Zanim zostanie wykonana izolacja przeciwwodna, beton należy zagruntować. Zapewni to dodatkowe uszczelnienie i poprawi przyczepność izolacji przeciwwodnej. Po odpowiednim czasie nakłada się dwie lub trzy warstwy elastycznego szlamu uszczelniającego. W narożnikach, na styku ścian i dna w pierwszą warstwę hydroizolacji wtapia się taśmy dylatacyjne.

Grubość hydroizolacji powinna wynosić co najmniej 2 mm (niektórzy zalecają 2,5 mm). Nie powinna być ona w żadnym miejscu większa niż 4 mm, ponieważ grozi to nieprawidłowym wyschnięciem. Szlamów nie wolno nakładać w temperaturze niższej niż 5 st.C i wyższej niż 30 st.C. Świeżą powłokę izolacyjną należy chronić co najmniej przez dwa dni przed zbyt szybkim wysychaniem (spowodowanym na przykład promieniowaniem słonecznym) i deszczem.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Baseny domowe i ogrodowe: wykonanie niecki basenu