Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wspólnota mieszkaniowa: naprawa przeciekąjącego tarasu sąsiada

Małgorzata Kapelusiak

Sąsiedzi kładąc płytki na tarasie (który jest częścią wspólną należącą do wspólnoty), uszkodzili izolację poziomą. Przez to jestem notorycznie zalewany. Kto ma teraz to naprawić? Marek L.

Naprawa tarasu
Naprawa tarasu
Fot. Henkel Bautechnik/Sika Poland
Prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W tej sytuacji będzie to również taras, który nie jest przypisany do konkretnego lokalu. Teoretycznie, ma prawo korzystać z niego każdy z mieszkańców wspólnoty. W praktyce, tarasy są użytkowane przez mieszkańców, do mieszkań których przylegają. Nie zmienia to jednak faktu, iż zgodnie z prawem nie przynależą do tych mieszkań i muszą być traktowane jako nieruchomość wspólna. Remont tarasów będzie zatem obciążał wspólnotę i będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Do podjęcia takiej czynności potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane m.in. na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.

O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Należy zatem na najbliższym zebraniu wnioskować o podjęcie uchwały w sprawie remontu tarasu. Jeśli wspólnota na remont nie wyrazi zgody, to nie pozostaje nic innego, jak droga sądowa. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu, jeśli np. narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Ponadto, w związku ze szkodami wyrządzonymi zalaniem, można domagać się od wspólnoty należnego odszkodowania. Jeśli rzeczywiście zawinił sąsiad, to wspólnota będzie mogła się od niego domagać zwrotu wypłaconego odszkodowania (tak zwany regres).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zmianami).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Wspólnota mieszkaniowa: naprawa przeciekąjącego tarasu sąsiada