Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak wykonać zaokrąglone naroża domu

Jan Wrześniak

Dom, który nie ma ostrych naroży, wyróżnia się spośród innych. Może dlatego, że wcale niełatwo takie ściany zbudować.

Choć dla komfortu życia w domu jednorodzinnym najważniejsze są trwałość konstrukcji i funkcjonalność wnętrz, wiele uwagi poświęca się też estetyce elewacji. To ona bowiem decyduje o wyglądzie budynku. Kształtowanie niektórych jej elementów - zwłaszcza ścian zewnętrznych - zależy od materiału i technologii wznoszenia ścian. Czasem do podkreślenia bryły domu wystarczą proste zabiegi.

Takimi, pozornie prostymi, detalami są zaokrąglone naroża ścian zewnętrznych. Pozornie, gdyż ich wykonanie wymaga doświadczenia zarówno projektanta, jak i wykonawcy. Jest tak dlatego, że pasują one wyłącznie do domów o prostej, geometrycznej bryle. Jeśli więc zależy nam na oryginalności, warto poszukać dobrego architekta, który zada sobie trud, by właściwie wkomponować dom z zaokrąglonymi narożami w otoczenie. Dobrze byłoby również, by do projektu zostały dołączone właściwie rozrysowane detale naroży. Dokładne rysunki znacznie ułatwią ich wymurowanie.

Ciepło ucieka przez kanty

Typowe prostokątne narożniki ścian zewnętrznych to mostki cieplne, czyli miejsca, przez które szybko ucieka z domu ciepło. Jest tak dlatego, że powierzchnia wewnętrzna przyjmująca ciepło z domu jest mniejsza niż oddająca ciepło powierzchnia zewnętrzna. Wskutek tego w typowych narożach temperatura powierzchni wewnętrznej jest niższa od temperatury fragmentów ścian obok. W zimnych narożach może dojść do wykraplania się pary wodnej, a w konsekwencji do zawilgocenia ścian. Pojawienie się pleśni i grzybów w takich miejscach jest wówczas tylko kwestią czasu.

Nie jest prawdą, że w ścianach z zaokrąglonymi narożami nie ma mostków termicznych, ale rzeczywiście ucieka przez nie na zewnątrz znacznie mniej ciepła. Dlaczego? Dzięki zaokrągleniu naroża zmniejsza się różnica między powierzchnią napływu ciepła (wewnętrzną) a powierzchnią jego odpływu (zewnętrzną). A więc im większe zaokrąglenie, tym mniej ciepła ucieka przez naroże.

Właściwe wykonanie zaokrąglonych naroży

O tym, czy jest możliwe wykonanie zaokrąglonych narożników, przesądza materiał, z którego wznosi się ściany zewnętrzne, a o sposobie wykonania takich naroży - technologia murowania ścian.

W ścianach jednowarstwowych. Zaokrąglenia - zarówno o niewielkich, jak i dużych promieniach - najłatwiej jest kształtować, budując ściany z bloczków z betonu komórkowego. Łatwo z nich bowiem wyciąć elementy, które będą wmurowane w takim narożu. Wyprofilowane bloczki łączy się zaprawą klejową na cienką spoinę. Wzniesioną w ten sposób ścianę wystarczy później tylko otynkować. By zatrzymać ciepło, warto powiększyć wewnętrzną powierzchnię ścian i pogrubić ścianę od zewnątrz przez doklejenie warstwy z elementów z betonu komórkowego.

W ścianach jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej i keramzytobetonu nie da się ukształtować małych zaokrągleń naroży. Z elementów z nich wykonanych trudno jest bowiem wyciąć zaokrąglone kształty. Z ceramiki poryzowanej i keramzytobetonu można jednak uformować zaokrąglenie o dużym promieniu. Podczas murowania warstwy nośnej trzeba jednak wypełniać zaprawą ciepłochronną spoiny pionowe (połączenie pióro-wpust nie jest szczelne).

W ścianach dwuwarstwowych. krzywiznę narożnika wykonuje się podobnie jak w ścianach jednowarstwowych. Należy wmurować w narożach odpowiednio docięte bloczki z betonu komórkowego albo ścięte pod kątem 45° cegły ceramiczne lub wapienno-piaskowe. Ważne jest przy tym, by zachować jednakową grubość ocieplenia na całej powierzchni ściany.

Ukształtowane w ten sposób ściany najłatwiej ocieplić wełną mineralną, ponieważ dzięki sprężystości łatwo dopasować ją do krzywizny nadanej warstwie nośnej. Ocieplenie ze styropianu wymaga wklejenia klinu styropianowego odtwarzającego usunięty fragment muru. Na tak przygotowany narożnik przykleja się pełne płyty styropianowe, zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania ocieplenia metodą BSO (dawniej metodą lekką mokrą), a następnie ścina ich krawędź i kształtuje na półokrągło metodą szlifowania. Zaokrąglony narożnik powinien być przykryty dwiema warstwami siatki zbrojącej zachodzącej z obu stron.

Jeśli promień zaokrąglenia ma być znacznie większy, warstwę nośną kształtuje się w formie wielokąta o możliwie krótkich bokach. Dopiero tak przygotowaną ścianę ociepla się i wykańcza.

W ścianach trójwarstwowych. zaokrąglenia wykonuje się zależnie od sposobu wykończenia warstwy elewacyjnej. Jeśli warstwa elewacyjna ma być przeznaczona do tynkowania, można ją wykonać ze zwykłej cegły - całych elementów lub połówek. Ostateczny kształt nadaje się wtedy warstwą tynku. Gotowe wykończenie elewacji można wykonać z kształtek klinkierowych jednostronnie zaokrąglonych lub specjalnych kształtek przeznaczonych do obudowy słupów.

Uwaga! Przy wykonywaniu zaokrąglonych naroży do połączenia warstwy elewacyjnej z nośną należy użyć większej niż zwykle liczby kotew.


Skomentuj:

Jak wykonać zaokrąglone naroża domu