Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wiatrołap nieobowiązkowy

Maciej Grodnicki; konsultacja: Zbigniew Skóra

Większość domów w Polsce projektuje się z wiatrołapem. To jest zgodne z przepisami - twierdzą projektanci. Prawda jest jednak taka, że żadne przepisy wiatrołapu nie wymagają. Zatem kto chce, może budować dom bez niego.

GRAFIKA
Rys. Małgorzata Ślińska
Wiatrołap - nazywany też przedsionkiem lub sienią - to pomieszczenie pomiędzy drzwiami wejściowymi a drzwiami prowadzącymi do części mieszkalnej domu. Jego zadaniem jest ochrona wnętrza domu przed zimnem, wiatrem czy wilgocią w chłodnych miesiącach roku. Przedsionek może też pełnić dodatkowe funkcje - na przykład pomieszczenia, w którym przyjmujemy inkasenta czy listonosza albo w którym zostawia się wózek dziecięcy. Można tu również urządzić garderobę z szafą na okrycia wierzchnie i buty. Sens wyposażania domu w wiatrołap zależy w dużej mierze od tego, ile miejsca się nań przeznaczy.

Co dokładnie mówią przepisy?

Ochronę budynku przed napływem chłodnego powietrza wprost nakazuje Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych *. Zgodnie z nim "wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu" (§ 63).

Kurtyny powietrzne to rozwiązanie kosztowne. Stosuje się je głównie w obiektach użyteczności publicznej, na przykład w sklepach. W domach jednorodzinnych natomiast należy stosować przedsionki lub inne rozwiązania nieutrudniające ruchu.

Dowód pośredni, że go nie wymagają

Prawo budowlane * * wymaga, by obiekt budowlany - a więc również dom - "projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących (...) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród" (art. 5, ust. 1, pkt 1, lit. f) Pb). Wymagania dotyczące owej izolacyjności cieplnej zostały przedstawione w załączniku do Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych. Podano tam wartość współczynnika przenikania ciepła ścian, stropów i stropodachów m.in. w budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, a także jednorodzinnych. Istotne jest to, iż w odniesieniu do budynku wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej podaje się wartość tego współczynnika z zastrzeżeniem, że owa wartość ma być niższa (co oznacza obowiązek lepszego ocieplenia przegród), jeśli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka. W odniesieniu do budynku jednorodzinnego natomiast takiego zastrzeżenia nie ma, a więc stosowanie rozwiązań innych niż przedsionek nie wymaga większej izolacyjności. Jest to również dowód na to, iż przedsionek zgodnie z przepisami nie jest rozwiązaniem koniecznym.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dzu z 2002 r. 75, poz. 690.

* * Ustawa z 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (j.t. dzu z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.; ostatnia zm. z 27 marca 2003 r.: dzu z 2003 r. nr 80, poz. 718

    Więcej o:

Skomentuj:

Wiatrołap nieobowiązkowy