Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana urzędu skarbowego "przy okazji" zmiany dowodu osobistego

(Red.)

Od 1 lipca 2004 r. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą dokonać aktualizacji danych w Krajowej Ewidencji Podatników za pośrednictwem organu wydającego nowy dowód osobisty. W tym celu organ ten powinien wydać podatnikowi formularz NIP-3 i wypełniony odesłać do właściwego urzędu skarbowego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana urzędu skarbowego "przy okazji" zmiany dowodu osobistego