Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zameldowanie

red.

Po przeprowadzce trzeba się wymeldować z poprzedniego miejsca zamieszkania (w ?swoim? dawnym urzędzie) i zameldować pod nowym adresem - w urzędzie, któremu dom podlega.

Wymeldować się z poprzedniego miejsca zamieszkania trzeba osobiście (nie dotyczy to tylko dzieci do lat 18 i osób ubezwłasnowolnionych przez sąd). Zameldować członków rodziny może tylko właściciel domu. Rezultatem zameldowania jest wpis do informatycznego spisu ludności. Wpis ten będzie podstawą do wydania nowego dowodu osobistego.

 • Terminy. Wymeldować się trzeba najpóźniej w dniu wyprowadzki. Zameldować - najpóźniej w czwartej dobie od wprowadzenia się do nowego domu.

 • Ile to potrwa? 5-10 minut (plus kolejka, ale w podmiejskich urzędach zwykle nie więcej niż kilkuosobowa). Sprawę załatwia się od ręki.

 • Opłaty. Nie ma.

 • Kary. Za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywna lub nawet ograniczenie wolności. O karze orzeka sąd grodzki na podstawie kodeksu wykroczeń. Kontrole wypełniania obowiązku meldunkowego przeprowadzają organy gminy i policja.

 • Terminy. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od zameldowania się pod nowym adresem.

  Co będzie potrzebne

  1) zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej na terenie innej gminy),

  2) dowód (oryginał do wglądu lub ksero) własności domu i działki (akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych) lub poświadczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  3) wypełniony druk:

  - wymeldowania: E2 - z miejsca pobytu stałego i E4 - czasowego,

  - zameldowania na pobyt stały - E1,

  4) dowód tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport polski (u powracających z zagranicy), a jeśli zameldowanie dotyczy dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia,

  5) książeczka wojskowa (do wglądu), jeśli meldunek dotyczy osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony.

  Zobacz projekty domów od 100 do 150 m2

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Zameldowanie