Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana dowodów osobistych

red.

Każda zmiana miejsca stałego zamieszkania, potwierdzona zameldowaniem się w nowym miejscu, rodzi obowiązek zmiany dowodu osobistego, niezależnie od wieku jego posiadacza.

Obowiązek ten dotyczy zatem także niepełnoletnich dzieci, jeśli miały wydany tymczasowy dowód tożsamości. Wniosek w tej sprawie składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres nowego domu. Trzeba to zrobić osobiście (dotyczy to także małoletnich, którzy składają wniosek w obecności rodziców), osobiście też trzeba odebrać nowy dowód.

 • Ile to potrwa? Zwykle około miesiąca.

 • Opłaty. 30 zł (przy składaniu wniosku).

 • Kary. Za uchylanie się od obowiązku wymiany - grzywna lub nawet kara ograniczenia wolności. Karę wymierza sąd grodzki.

  Co będzie potrzebne

 • Wniosek o zmianę dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu składa się na formularzu urzędowym. Do wniosku trzeba dołączyć:

  1) dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).

  2) dwie wyraźne fotografie o wymiarach 35×45 mm, w lewym półprofilu (z lewym uchem i prawym okiem).

  3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego wniesionej do kasy lub na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy.

 • Jeśli w nowym dowodzie mają się znaleźć jakiekolwiek nowe dane oprócz adresowych (na przykład w starym nie było wpisu o zmianie nazwiska w związku ze zmianą stanu cywilnego), trzeba też będzie dołączyć:

  4) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o przyjęciu nowego nazwiska.

 • Jeśli chodzi o wydanie nowego dowodu dziecku, trzeba też dołączyć do wniosku:

  5) odpis skrócony aktu jego urodzenia.

 • Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby wnioskującej o wydanie nowego dowodu, organ może ponadto zażądać:

  6) poświadczenia obywatelstwa polskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wnioskujący jest obywatelem polskim.


  Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana dowodów osobistych