Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ocieplenie ścian w systemie ETICS - najważniejsze pytania i odpowiedzi

red.

Technologia wykonania systemu ETICS obejmuje wiele etapów prac. Wszystkie wymagają staranności i przestrzegania odpowiednich zasad ocieplania. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak zamocnować system ETICS i co zrobić, żeby ustrzec się błędów.

22570214 https bi
Fot. Rockwool

Montaż – ważne kroki

- Przygotowanie podłoża. Ścianę należy oczyścić z kurzu i brudu oraz w razie potrzeby wyrównać. Czynność ta jest niezbędna, aby zapewnić właściwą przyczepność zaprawy klejącej.
- Mocowanie płyt. To klejenie i kołkowanie. Sposób klejenia zależy od materiału, np. na płytę styropianu nanosi się zaprawę klejącą w postaci pasma na obwodzie i kilku równomiernie rozłożonych placków w środku. Całość delikatnie dociska się do ściany. Płyty ociepleniowe mocuje się ściśle jedna przy drugiej, od profilu cokołowego, z przesunięciem styków pionowych. Do mocowania płyt używa się też łączników mechanicznych, których liczba, rodzaj i długość oraz rozmieszczenie są określone w projekcie ocieplenia.
- Zbrojenie, gruntowanie i tynkowanie. Zaprawę zbrojącą nakłada się metalową pacą i zatapia w niej siatkę z włókna szklanego. Wyschniętą warstwę zbrojącą pokrywa się podkładową masą tynkarską, odpowiednią dla danego rodzaju tynku, a po jej wyschnięciu nakłada dekoracyjną wyprawę nawierzchniową.

Jak wybrać dobry system ociepleniowy i wykonawcę?

Bartłomiej Cholewa, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń:

Na elewacji należy zastosować sprawdzone materiały wysokiej jakości, czyli pełny system ociepleń mający dokumenty dopuszczające do obrotu – europejską lub krajową ocenę techniczną (wcześniej aprobatę techniczną). Dobierając odpowiedni wyrób, warto dobrze zastanowić się nad funkcjami użytkowymi i estetycznymi, jakie ma on pełnić. Najlepiej zrobić to w porozumieniu z architektem, który przygotuje projekt ocieplenia. Kluczowe znaczenie ma też profesjonalne wykonanie wszystkich warstw ocieplenia, poprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Przed decyzją o wyborze ekipy wykonawczej dobrze jest sprawdzić jej referencje oraz obejrzeć obiekty, które ociepliła. Nie bez znaczenia są też certyfikaty (najlepiej imienne) uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez producenta wybranego systemu ociepleń. Świadczą one o tym, że wykonawca powinien znać specyfikę wyrobu i wie, czym mogą grozić odstępstwa od technologicznych wymagań i zaleceń. Zaleca się też podpisanie umowy ze szczegółowymi warunkami współpracy dotyczącej ocieplenia ścian, także od strony technicznej. Wzór takiego dokumentu można pobrać ze strony www.systemyocieplen.pl.

Jakie są zasady pracy z wełną na elewacji?

Tomasz Kwiatkowski, Rockwool

Przed mocowaniem płyt ocieplenia istotne jest przygotowanie podłoża. Warto zadbać, by było ono mocne, równe i czyste. Nierówności większe niż 1 cm powinny zostać wypełnione zaprawą wyrównującą, a powierzchnię ścian, nawet jeśli jest nieotynkowana, należy zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Po wyschnięciu ściany warto zagruntować, zmniejszając w ten sposób ich chłonność i zwiększając przyczepność płyt wełny mineralnej.
Płyty wełny mineralnej powinny być dokładnie oczyszczone. Mocuje się je do ścian metodą punktowo-krawędziową. Zaprawę klejącą nanosi się na płytę wzdłuż jej krawędzi pasmami, a na środku umieszcza trzy placki. Warstwa zaprawy powinna być tak gruba, by zapewnić przyczepność do podłoża. Płyty wełny przykleja się z przesunięciem ich krawędzi o połowę długości. Na narożach budynku wysunięte płyty obcina się nożem i szlifuje pacą z nałożonym grubym papierem ściernym.
Dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej wykonuje się nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników z rdzeniem stalowym.
Zastosowanie płyt z wełny mineralnej lamelowej (o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany) pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie mocowania łącznikami. Za pomocą samej zaprawy klejącej można mocować jedynie płyty lamelowe, pod warunkiem że wysokość budynku jest nie większa niż 20 m. Na podłożach niepewnych, słabo nośnych, którymi są na przykład stare tynki, oprócz klejenia należy zawsze dodatkowo stosować łączniki mechaniczne.

Jak ocieplić ściany bez mostków termicznych?

Krzysztof Krzemień, TERMO ORGANIKA

Zasadniczym zadaniem kompletnego systemu ociepleń na bazie płyt styropianowych jest ochrona bryły budynku przed oddziaływaniem skrajnych temperatur powodujących jego wychłodzenie lub przegrzanie. Eliminacja mostków termicznych, czyli elementów budynku, które przyczyniają się do powstawania zbyt dużych strat energii z powodu ogrzewania czy chłodzenia jest możliwa dzięki zachowaniu ciągłości warstwy ocieplenia. Przykładem może być żelbetowa płyta balkonowa, która najczęściej jest połączona konstrukcyjnie ze stropem. Zwykle nie jest ona ocieplona, przez co przyczynia się do dużego wychłodzenia fragmentu budynku tam, gdzie jest połączona ze stropem. W takich miejscach, od strony pomieszczeń, można zauważyć zawilgocenie w postaci ciemniejszych plam, które są wynikiem wykroplenia się pary wodnej na zimnej powierzchni ściany. Podobnie ma się rzecz w przypadku ościeży okiennych, gdzie nie ma miejsca na zamocowanie izolacji, co powoduje, że ten fragment budynku jest narażony na wychłodzenie, co generuje duże straty ciepła i wprost przekłada się na rachunki za ogrzewanie. Dlatego newralgiczne miejsca powinno się ocieplać stosując płyty styropianowe o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych, które zapewniają odpowiednią ochronę przy mniejszej niż zwykły styropian grubości izolacji.

Jak dbać o tynk na ocieplonych ścianach?

Marek Śliwiński, MAPEI

Dbałość o tynk, którym pokryte jest ocieplenie, należy rozpocząć od regularnych przeglądów elewacji. Po zauważeniu uszkodzeń lub zanieczyszczeń wskazane jest szybkie i fachowe działanie, które w początkowej fazie sprawi, że później nie będą potrzebne większe nakłady finansowe. Częstotliwość przeglądów ścian zewnętrznych zależy od usytuowania budynku i stopnia narażenia elewacji na uszkodzenia. Częstszym przeglądom powinny więc podlegać budynki znajdujące się w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów lub pieszych. Ta sama zasada dotyczy budynków znajdujących się w strefach o szczególnie niekorzystnym oddziaływaniu środowiska zewnętrznego.
Eksploatując ocieplenia pokryte tynkami cienkowarstwowymi, należy dbać o czystość elewacji i przeciwdziałać gromadzeniu się na jej powierzchni zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pochodzących z najbliższego otoczenia budynku. W miarę możliwości trzeba przeciwdziałać i eliminować przyczyny uszkodzeń o charakterze mechanicznym lub estetycznym, spowodowane zarówno przez ludzi (zabrudzenia, zarysowania, przebicia), jak i wynikające z lokalizacji budynku (na przykład zbyt bliskie sąsiedztwo drzew lub innej roślinności).
Naprawy należy przeprowadzać na podstawie wyników przeglądów okresowych dokonywanych w najszybszym możliwym terminie, po konsultacji z systemodawcą ocieplenia, przez przeszkolone i doświadczone ekipy wykonawcze.
Najprostszym i najtańszym sposobem konserwacji jest zmycie elewacji wodą, używając myjki ciśnieniowej. Robi się to strumieniem rozproszonym pod niewielkim ciśnieniem z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Takie działania, przeprowadzane przynajmniej raz w roku, pozwolą cieszyć się piękną, czystą elewacją przez długi czas.

Skomentuj:

Ocieplenie ścian w systemie ETICS - najważniejsze pytania i odpowiedzi