Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak uzyskać dobrą izolacyjność akustyczną ścian

Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca

W uzyskaniu dobrej izolacyjności akustycznej ścian bardzo ważną rolę odgrywa właściwe wykonawstwo. Nieszczelna spoina, niewłaściwa izolacja pod stropem, niestaranne połączenie murów, czy zbyt cienka warstwa tynku mogą pogorszyć izolacyjność akustyczną nawet o kilka decybeli. A te usterki, na etapie odbioru budynku, przy coraz częściej wykonywanych badaniach akustyki przegród, mogą dostarczyć firmom wykonawczym dodatkowych kłopotów.

Bloczki Leca BLOK akustyczne 18 g i 24/20
Bloczki Leca BLOK akustyczne 18 g i 24/20
Fot. Leca

Dlatego przy wykonywaniu ścian warto przestrzegać kilku generalnych zasad.

  1. Przed przystąpieniem do wykonywania przegrody należy dobrze zapoznać się z wytycznymi producenta wyrobów. Murowanie ścian na tzw. pełną spoinę pionową i poziomą najczęściej okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Praktyka pokazuje, że pozostawianie pustych spoin pionowych, zarówno w elementach z ukształtowanym tzw. pióro-wpustem, jak i w elementach bez takiego połączenia, nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanej izolacyjności akustycznej.
  2. Ściany należy łączyć ze sobą za pomocą wiązań murarskich (sztrabów, strzępi). Najlepiej co drugą warstwę, unikając łączników metalowych.
  3. Szczelinę ściany pod stropem należy wypełnić w następujący sposób: najpierw z jednej strony ścianę otynkować, a po wyschnięciu tynku od drugiej strony w szczelinę wcisnąć wełnę mineralną (nie stosować styropianu ani pianki montażowej). Następnie otynkować ścianę z drugiej strony. Można tu również zastosować systemowe rozwiązania z taśmami i kitami.
  4. Na ścianie pomiędzy mieszkaniami należy unikać montażu gniazd i puszek instalacyjnych wpuszczanych w ścianę. A jeśli muszą się tam znaleźć, nie należy ich instalować w tym samym miejscy po obu stronach ściany.
  5. Przepusty instalacji rurowych powinno się dodatkowo doszczelniać elastycznymi masami. Należy unikać rur przyłączeniowych do grzejników prowadzących od jednego pionu do dwóch sąsiednich mieszkań.
  6. Bez zgody projektanta nie wolno zmieniać rodzaju tynków wewnętrznych. Wprowadzenie lżejszego i cieńszego tynku gipsowego na ścianę, na której zalecono wykonanie tynku cementowo-wapiennego skutkuje obniżeniem masy powierzchniowej nawet o 30-40 kg, a to obniża izolacyjność przegrody nawet o kilka dB.
  7. Montując płyty gipsowo-kartonowe na przegrodach należy unikać montażu na tzw. placki, czyli nie powinno się pozostawiać w przekroju przegrody pustek, które działają jak „pudła rezonansowe”.
  8. Wykonując jastrychy posadzkowe należy dokładnie odizolowywać je taśmami od wszystkich ścian, tak aby wyeliminować materiałowe przenoszenie boczne z podłogi na ścianę.

20520128 https bi
Zasady wykonywania ścian akustycznych (punkt 3 i 8) Fot. Leca

Masz pytanie do eksperta? Napisz: info@lecadom.pl

Zalecenia dotyczące murowania ścian izolujących akustycznie znajdują się TUTAJ

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD

Skomentuj:

Jak uzyskać dobrą izolacyjność akustyczną ścian