Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Docieplenie ocieplenia

sponsorowany

Docieplając ściany zewnętrzne domu, które posiadają już ocieplenie, ale jego parametry są dalekie od standardów przyjętych dla budynków energooszczędnych, powstaje pytanie: Co zrobić ze starym ociepleniem ? zostawić ? czy zerwać i od nowa wykonać, przyklejając odpowiedniej grubości izolację cieplną?

Komfortowy dom to ocieplony dom
Komfortowy dom to ocieplony dom
Termo Organika

W pierwszej kolejności odpowiedzi należy szukać poprzez wykonanie oceny technicznej obecnego stanu elewacji.  Dokładnie należy sprawdzić powierzchnię  do której będą klejone płyty styropianowe. Jeżeli ocena wykaże, że obecne ocieplenie jest niestabilne i nadaje się do rozbiórki to sprawa jest prosta: demontaż starego i montaż nowego ocieplenia z zachowaniem wytycznych i zaleceń dostawcy kompletnego systemu ociepleń. W innym przypadku gdy ekspertyza potwierdzi, że obecny układ jest stabilny należy ustalić indywidualny zakres prac  (projekt) by pierwotna i kolejna warstwa ocieplenia była stabilna, bezpieczna i funkcjonalna.

W przypadku ocieplenia na ocieplenie, nie można kierować się szablonowym rozwiązaniem, które będzie się sprawdzać dla różnych budynków. Podobne są zasady, ale w każdym przypadku należy indywidualnie rozpatrywać przypadek zachowując podstawowe wytyczne związane z oceną obecnego stanu i możliwości zastosowania optymalnego rozwiązania. Niezależnie jednak czy płyty styropianowe będą klejone do powierzchni ściany  konstrukcyjnej budynku, czy do powierzchni istniejącego ocieplenia, to podłoże przed przyklejeniem płyt styropianowych powinno być zawsze stabilne, suche i czyste, bez warstw zmniejszających przyczepność pył, kurz, zazielenienia, itp. Stare tynki, które wyraźnie się odspajają, złuszczające się warstwy farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to przed  przyklejeniem  nowej  warstwy izolacji podłoże  (stary  tynk)  należy  umyć i oczyścić ze skażeń biologicznych (grzyby, glony, itp.) preparatem biobójczym (np. Renowator fasad),a oczyszczoną i wyschniętą powierzchnię zaleca się zagruntować gruntem sczepnym  Po wyschnięciu gruntu należy przykleić płyty styropianowe za pomocą kleju do styropianu. Systemy ociepleń stosowane jako „ocieplenie na ocieplenie” są mocowane obowiązkowo metodą klejenia (klej do przyklejania styropianu) i mocowania mechanicznego (łączniki mechaniczne – kołki), przy czym kołki muszą być zakotwione w materiale konstrukcyjnym z jakiego zbudowana jest ściana.

Dobór odpowiednich kołków wymaga podania grubości obecnego ocieplenia plus dodatkowe ocieplenie i rodzaj materiału konstrukcyjnego z którego zbudowana jest ściana zewnętrzna budynku. Do mocowania  płyt  styropianowych należy stosować  łączniki  mechaniczne z trzpieniem stalowym. Kolejne warstwy systemu: zatapianie siatki, gruntowanie, tynkowanie, podobnie jak i inne elementy uzupełniające w postaci  narożników, listew wykończeniowych, obróbek wokół otworów okiennych, drzwiowych, itp. wykonuje się tak  samo jak w przypadku ocieplania nowego budynku.

 Najważniejsze informacje jakie należy zapamiętać:

·         Każdy przypadek należy traktować indywidualnie i przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wykonać odpowiednią ocenę obecnego stanu i ustalić optymalne rozwiązanie

·         Stosować tylko kompletne systemy ociepleń, które są sprawdzone pod względem kompatybilności (wszystkie elementy do siebie pasują )

    Więcej o:

Skomentuj:

Docieplenie ocieplenia