Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

TermoPoradnik - kiedy należy kołkować styropian?

sponsorowany

Wykonując ocieplenie ścian zewnętrznych nowopowstającego domu płyty styropianowe mogą być montowane tylko przy pomocy kleju do styropianu i zastosowanie łączników mechanicznych, czyli tzw. „kołkowanie”, można pominąć. Oczywiście o ile projektant nie przewidział inaczej, a producent systemu ociepleń, przy pomocy którego budynek ma zostać ocieplony, uwzględnia w swojej ofercie takie rozwiązanie

kiedy należy kołkować styropian
kiedy należy kołkować styropian
Termo Organika

Przykładowo Termo Organika w swoim systemie  ociepleń uwzględnia zamocowania płyt styropianowych, nawet tych o grubości powyżej 30 cm, w wariancie bezkołkowym. Jest to możliwe dzięki użyciu kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU do przyklejania styropianu i zatapiania siatki, wchodzącego w skład Kompletnego Systemu Ociepleń.

Ważne by przed przyklejaniem styropianu  ściana zewnetrzna zbudowana z bloczków betonu komórkowego lub ceramiki została zagruntowana gruntem uniwersalnym TO-GU w celu zmniejszenia chłonności podłoża. Ten zabieg ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla poprawnego procesu wiązania kleju na bazie cementu, którym przykleja się styropian. 

Następnym etapem ocieplenia będzie wykonanie warstwy zbrojonej, czyli  zatopienie siatki w warstwie tego samego kleju uniwersalnego TO-KU, którym zostały przyklejone płyty styropianowe, a następnie zagruntowaniu ścian powierzchni gruntem sczepnym poprawiającym przyczepność dla kolejnej warstwy jaka będzie cienkowarstwowy tynk silikonowy TO-TSG GOLD.      

   W przypadku budynków już ocieplonych, które są użytkowane, ale wymagają docieplenia ze względu na niski poziom komfortu dla domowników, a także bardzo wysokie koszty ogrzewania, sytuacja może wymagać zastosowania różnych wariantów mocowania termoizolacji. Przede wszystkim jeszcze przed przystąpieniem do prac ociepleniowych ścian zewnętrznych takiego budynku obowiązkowe jest wykonanie ekspertyzy powierzchni ścian, w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania. Kolejnym istotnym elementem jest sprawdzenia podłoża, czyli powierzchni do której przyklejane będą płyty do izolacji. Podłoże bezwzględnie musi być czyste, suche, stabilne i oczyszczone z warstw zmniejszających przyczepność, takich jak np. kurz, pył czy tłuszcz. Warto także dokładnie zweryfikować czy podłoże jest wolne od tynków odspajające się od konstrukcji ściany czy też złuszczającej się warstwy farby i tego typu mankamentów. Jeśli dany problem występuje konieczne jest jego usunięcie. Niewielkie nierówności czy też ubytki można bardzo łatwo naprawić za pomocą zapraw murarskich lub kleju do przyklejania izolacji.

Po dokładnym sprawdzeniu i przygotowaniu podłoża tak,  aby zapewnić stabilność mocowanego systemu, zagruntować powierzchnię gruntem uniwersalnym lub gruntem sczepnym jeśli będzie taka konieczność po wykonaniu testu przyczepności kleju do podłoża. Jak go wykonać? Wystarczy przykleić klejem do styropianu trzy kostki styropianowe o wymiarach zbliżonych do 10x10x10 cm. Następnie należy podjąć próby oderwania styropianowych kostek od ściany, jednak nie wcześniej niż dwie doby od przyklejenia. Jeśli styropianowa kostka zostanie rozerwana w swojej strukturze oznacza to, że można przystąpić do prac ociepleniowych przy użyciu kompletnego systemu ociepleń w wariancie bez kołkowania. Natomiast w przypadku, gdy klej odspoił się od podłoża oznacza to niedostateczną przyczepność i należy wykonać prace poprawiające przyczepność, stosując w tym celu grunt sczepny Termo Organika TO-GS.

Jeśli jednak nie można jednoznacznie stwierdzić czy podłoże jest stabilne, w takiej sytuacji należy zastosować na całej powierzchni łączniki mechaniczne (kołki), które dodatkowo zapewnienią stabilności układu ocieplenia.  Zarówno rodzaj, jak i długość łączników mechanicznych można dobrać indywidualnie po wykonaniu oceny podłoża do którego łącznik będzie zamocowany. W praktyce często wygląda to tak, że łączniki mechaniczne stosuje się „dla świętego spokoju”, bez uprzedniego wykonania oceny technicznej i tak naprawdę bez zasadności. A warto mieć na uwadze, że nieuzasadnione zastosowanie łączników zwiększa koszty inwestycji nie gwarantując przy tym stabilności układu ocieplenia. Ponadto może powodować powstawanie mostków termicznych i widoczne przebarwienia w miejscu zastosowania łącznika.

    Więcej o:

Skomentuj:

TermoPoradnik - kiedy należy kołkować styropian?