Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak izolować ściany piwnic

Opracowanie Katarzyna Wangin

Przed zasypaniem gotowe ściany piwnic trzeba zabezpieczyć przed wilgocią i (najlepiej) ocieplić. Do ochrony przed wodą służą lepiki, papy i folie, do ocieplania - polistyren ekstrudowany lub styropian.

ocieplenie ścian piwnic
Do ocieplenia ścian piwnic najlepiej użyć polistyrenu ekstrudowanego
Fot. Austrotherm
Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic

Nawet jeśli grunt jest przepuszczalny, wody opadowe mogą długo się w nim utrzymywać (tym dłużej, im jego uziarnienie jest drobniejsze). Zagrożenie zawilgocenia ścian (a nawet zalania piwnic) będzie jeszcze większe, jeśli w gruncie są przewarstwienia lub poziom wody gruntowej po intensywnych opadach lub roztopach na długo się podnosi. Z tego powodu ściany piwnic wymagają szczelnej i trwałej izolacji przeciwwilgociowej.

Na wyrapowane, czyli wyrównane zaprawą cementową (zdjęcie) i zagruntowane rozcieńczonym lepikiem ściany piwnicy nanosi się dwie, a nawet trzy warstwy lepiku asfaltowego (zdjęcie). Taką izolację można robić, jeśli grunt jest łatwo przepuszczalny, piaszczysty, a poziom wód gruntowych nigdy nie dochodzi do wysokości posadowienia fundamentów. Jeśli grunt jest trudno przepuszczalny, przewarstwiony, a poziom wód gruntowych okresowo może podnieść się ponad wysokość posadowienia fundamentów, potrzebna jest "cięższa" izolacja (dwie warstwy papy na lepiku).

Uwaga! Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelne połączenie z poziomą izolacją na ławie. Na ławie należy wykonać fasetę (zaokrąglenie), aby papę można było łagodnie wygiąć, a następnie "docisnąć" miejsce jej połączenia betonem.

Ocieplenie ścian piwnic

Dość powszechne jest przekonanie, że ocieplenia wymagają tylko te piwnice, które będą ogrzewane. Lepiej jednak ocieplenie układać zawsze, bez względu na to, jakie będzie jej przeznaczenie. Nawet jeśli będzie nieogrzewana, to zmniejszymy koszty ogrzewania pozostałej części domu.

Ściany najlepiej ocieplać płytami z polistyrenu ekstrudowanego (zdjęcie), który ma znikomą nasiąkliwość, a dodatkowo chroni izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi (jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż styropian). Jeśli decydujemy się na użycie tańszego styropianu, powinniśmy wybrać twarde płyty odmiany EPS 100 (FS 20). Najlepiej wybierać płyty z zakładkowo ukształtowanymi krawędziami, gwarantującymi ciągłość połączenia.

Do izolacji ścian piwnic można też stosować specjalne płyty z rowkami drenażowymi na zewnętrznej powierzchni i geo-włókniną, które nie tylko ocieplają, lecz również chronią izolację przeciwwodną i ułatwiają pionowe odprowadzanie wody.

Płyty przykleja się do izolacji przeciwwodnej, stosując wodne emulsje bitumiczne albo kleje niezawierające rozpuszczalników. Następnie pokrywa się je siatką z włókna szklanego (wtopioną w zaprawę klejową) i osłania folią tłoczoną (zdjęcie).

Izolacja pozioma podłogi i stropu

Przed zasypaniem wykopu musimy ułożyć podłogę i strop piwnicy. W przeciwnym razie mogłoby się zdarzyć, że ściany (zwłaszcza długie) mogłyby się przesunąć na ławie do wewnątrz. Czasem ściany piwnic można zasypać dopiero po wybudowaniu całego domu - informacja o tym powinna znaleźć się w projekcie.

Podłoga piwnicy. Na warstwie ubitego piasku układamy betonowy podkład (5-10 cm), następnie izolację przeciwwilgociową z folii lub papy (uwaga - musi ona być połączona w jednym poziomie z izolacją poziomą na ławie) i betonową wylewkę (min. 5 cm). Jeśli planujemy w piwnicy pomieszczenia użytkowe, między izolacją a wylewką układamy jeszcze ocieplenie ze styropianu. (5-10 cm).

Strop nad piwnicą. Przed jego ułożeniem należy wykonać na ścianach piwnic poziomą izolację (najlepiej z dwóch warstw papy na lepiku), która zabezpieczy ściany i strop parteru przed wilgocią, jeśli ta pojawi się w piwnicy. Bardzo ważne, aby ułożyć ją pod stropem, a nie nad nim.

Strop nad piwnicą najlepiej ocieplać od dołu (ocieplenie robi się później, na etapie prac wykończeniowych). Najłatwiejszy sposób to przyklejenie płyt styropianu do spodu stropu piwnicy i otynkowanie ich. Można też do stropu zamocować ruszt, ułożyć płyty z wełny mineralnej i osłonić je płytami gipsowo-kartonowymi.

Uwaga! Jeśli ściany piwnicy są już przykryte stropem, przed ich zasypaniem upewnijmy się jeszcze, czy wokół domu nie powinniśmy ułożyć drenażu.

Po co robi się drenaż opaskowy

U łożenie wokół domu drenażu opaskowego (schemat) to dobry sposób na zebranie nadmiaru wód gruntowych i opadowych z otoczenia ścian piwnic, co zapewnia im lepszą ochronę przed zawilgoceniem. Drenaż robi się z perforowanych rur, układanych wzdłuż ław fundamentowych. Rury te otacza się obsypką filtracyjną z keramzytu i podłącza do studzienek rewizyjnych i zbiorczej.

O tym, czy drenaż jest na działce potrzebny, powinien zdecydować geotechnik. Trzeba też wcześniej upewnić się, że jest gdzie odprowadzać wodę, np. jest melioracja lub kanalizacja ogólnospławna.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład    Więcej o:

Skomentuj:

Jak izolować ściany piwnic