Wylewka podłogowa: tradycyjna czy samopoziomująca?

Piotr Lemieszek

Podkładów podłogowych jest na rynku kilka rodzajów. Są one dostępne w postaci wylewek samopoziomujących lub mas ściąganych po listwach. Można je układać jako pływające lub trwale związane z podłożem (zespolone).

wylewka podłogowa, wylewka tradycyjna
Przygotowanie wylewki tradycyjnej. Przy ścianach i słupach wykonuje się dylatacje z pasów pianki o grubości 5-12 mm
Fot. Kreisel
Tradycyjna wylewka cementowa

Taki podkład ma zwykle grubość 6-8 cm i na ogół nie wymaga zbrojenia. Podczas wysychania kurczy się, więc przy układaniu go na większych powierzchniach potrzebne są dylatacje, zapobiegające powstawaniu rys. Pełną wytrzymałość zwykłe wylewki cementowe uzyskują po 28 dniach. Te wykonane z zapraw szybko twardniejących uzyskują ją nawet po jednym dniu.

Mieszankę układa się między listwami kierunkowymi, wyrównując łatą. Nieprawidłowe jest zacieranie na gładko pacami stalowymi. Na powierzchni podkładu tworzy się cienka warstwa stwardniałego zaczynu cementowego, którą trzeba później usunąć. Jastrychy cementowe wymagają po ułożeniu pielęgnacji, czyli ochrony przed zbyt szybką utratą wilgoci.

Wykonanie tradycyjnej wylewki

- Przy ścianach i słupach wykonuje się dylatacje (zobacz zdjęcie) z pasów pianki o grubości 5-12 mm. Zapobiega to wnikaniu zaczynu pod warstwę izolacji.

- Następnie mocuje się prowadnice (zobacz zdjęcie) (listwy) wyznaczające grubość jastrychu. Rozmieszcza się je co 80-100 cm, poziomuje i stabilizuje.

- Zaprawę układa się pomiędzy prowadnicami, a nadmiar ściąga łatą. Podkład zaciera się dużą pacą (zobacz zdjęcie) ze styropianu (heblem).

Wylewki samopoziomujące

W postaci zapraw samopoziomujących oferowane są wylewki cementowe i anhydrytowe. Warstwa z nich wykonana pełni funkcję wyrównawczą na wcześniej ułożonym jastrychu lub starym podłożu. Są więc polecane jako podkład pod posadzki drewniane, żywiczne lub z wielkoformatowych płytek ceramicznych. Jednak niektóre z wylewek samopoziomujących mogą być stosowane jako samonośne podkłady. Ich grubość wynosi 0-3 mm, 10-20 mm, 1-5 mm, 25-45 mm. Te cienkowarstwowe są polecane do remontów posadzek w starych domach, kiedy wymagane jest niewielkie obciążenie istniejącej podłogi.

Taki jastrych nie wymaga zastosowania zbrojenia, a jego właściwości samopoziomujące sprawiają, że uzyskana powierzchnia jest gładka, nie potrzebuje dodatkowego zacierania i nie pozostają na niej smugi.

Wykonanie wylewki samopoziomującej

Prace powinny być prowadzone w temperaturze od 5 do 25°C. Rozpoczyna się je od przygotowania podłoża, które musi być stabilne, suche i czyste. Przed aplikacją masy należy zastosować systemowy grunt zalecany przez producenta wylewki. Z reguły są to preparaty dyspersyjne na bazie żywic akrylowych, ale przy podwyższonej wilgotności zaleca się grunt na bazie epoksydu połączonego z warstwą sczepną. Przed nakładaniem gruntu należy pamiętać o tym, aby podkład był przeszlifowany i odkurzony. Po wyschnięciu należy wykonać dylatacje obwodowe, oklejając ściany i słupy taśmą z pianki polietylenowej. Do wyznaczenia górnej powierzchni wylewki wykorzystuje się repery. Najczęściej są stosowane kołki rozporowe z wkrętami mocowanymi w podłożu i wypoziomowane. Wylewanie przygotowanej zaprawy rozpoczyna się od narożnika najdalej położonego od drzwi. Masę równomiernie rozprowadza się i jednocześnie odpowietrza wałkiem kolczastym lub sztangą. Następnie pozostawia się ją do czasu pełnego związania (48 godzin).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Wylewka podłogowa: tradycyjna czy samopoziomująca?