Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Naprawa schodów do domu

Monika Karda

Co zrobić, gdy po mroźnej zimie kilka stopni ma odłupane krawędzie, a balustrada zaczyna się ruszać.

17.12.2002 WARSZAWA - OSNIEZONE SCHODY FOT. JERZY GUMOWSKI / AGENCJA GAZETA
Uszkodzone schody na zewnątrz domu. Trzeba je jak najszybciej naprawić, aby zapobiec dalszym zniszczeniom
Fot. Jerzy Gumowski / AG
Nawet w niewielkie pęknięcia elementów betonowych łatwo dostaje się woda. Kiedy wielokrotnie zamarznie i odmarznie, może rozsadzić beton. Nic w tym dziwnego: w stosunku do płynu o temperaturze 4°C woda w postaci lodu zwiększa w temperaturze 22°C swą objętość nawet o 13%.

Beton pęka, gdy nie wytrzymuje obciążeń, jakim jest poddany, ale też na skutek skurczu, jaki występuje w początkowym okresie jego twardnienia - zwykle wskutek nieodpowiedniej pielęgnacji (dopuszczenie do wysychania w czasie, gdy dojrzewa).

Destrukcyjny wpływ na beton mają również związki chemiczne występujące w atmosferze, na przykład pochodzące ze spalin przemysłowych (siarczany, azotany, chlorki, węglany), a także substancje zawarte w używanych zimą mieszankach odmrażających.

Czym naprawiać beton

Do naprawy zarysowanych, popękanych i wykruszonych schodów można użyć zaprawy:

- cementowej - samodzielnie przygotowanej z piasku, cementu i wody lub lepiej gotowej suchej mieszanki, którą wystarczy zmieszać z wodą;

- cementowej modyfikowanej polimerami - w postaci gotowej suchej mieszanki z polimerami lub zwykłej cementowej z odpowiednim dodatkiem polimerów, które trzeba z nią wymieszać zgodnie z instrukcją producenta;

- żywicznej - z dwóch składników (żywicy i utwardzacza), które trzeba ze sobą połączyć.

Do drobnych napraw można też użyć specjalnych szybko twardniejących mas montażowych lub mas szpachlowych.

Przygotowanie betonu do naprawy

W pracach remontowych bardzo ważne jest przygotowanie podłoża. Z uszkodzonej powierzchni schodów przede wszystkim należy usunąć wszystkie łuszczące się i słabo przylegające fragmenty starego betonu, a istniejące rysy i spękania poszerzyć do szerokości około 5 mm. Następnie naprawiane miejsce należy oczyścić z kurzu, brudu, starych farb, olejów i tłuszczu. Naloty i wykwity trzeba usunąć z powierzchni betonu specjalnymi środkami czyszczącymi, na przykład takimi jak Ceresit CL 55 (HENKEL POLSKA), Knauf do czyszczenia klinkieru i kamienia (KNAUF BAUPRODUKTE), Sopro ZSE 718 (SOPRO).

Aby nowa zaprawa dobrze związała się ze starym betonem, miejsce naprawy trzeba posmarować specjalnym preparatem - może to być na przykład Knauf - Środek głęboko gruntujący lub Knauf - Emulsja przyczepna (KNAUF BAUPRODUKTE), Mapeprim SP (MAPEI), Optiroc Dyspersja (OPTIROC), Sopro GD 749 lub Sopro HE 449 (SOPRO). Jeśli do napraw betonu stosuje się zaprawy cementowe modyfikowane polimerem, podłoże wystarczy zwilżyć wodą. Producenci materiałów do naprawy betonu informują (na opakowaniu lub w dołączonej do produktu instrukcji), w jaki sposób należy przygotować podłoże i zazwyczaj do tego polecają swoje preparaty.

Zanim przystąpi się do wypełniania szczelin i ubytków, trzeba sprawdzić, jak gruba może być warstwa nakładanej zaprawy, a także czy wybranym preparatem da się naprawiać powierzchnie pionowe i poziome. Zaprawa przeznaczona na przykład do napraw podłóg może bowiem spłynąć z powierzchni pionowej, zanim stwardnieje. Informacji takich trzeba szukać na opakowaniu produktu lub w dołączonej do niego instrukcji. Większość materiałów można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale taką informację również warto sprawdzić na opakowaniu.

Naprawa betonu

Na przygotowane podłoże nanosi się zaprawę, dokładnie wypełniając wszystkie szczeliny i spękania (właśnie po to wcześniej należało poszerzyć niewielkie rysy). Czas wiązania - podany na opakowaniu - jest zwykle krótki, dlatego zanim zaprawa całkowicie zwiąże, trzeba ją wyrównać metalową pacą.    Więcej o:

Skomentuj:

Naprawa schodów do domu