Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile kosztuje remont domu - porównanie kosztów budowy i remontu domu

Wiesława Sikorska-Ożgo

Do własnego domu prowadzą różne drogi. Jedną z nich jest zakup starego domu i jego remont. Zwłaszcza teraz, w czasie kryzysu na rynku nieruchomości, można znaleźć wiele domów atrakcyjnych cenowo i w bardzo dobrej lokalizacji. Niestety, raczej nie da się do nich wprowadzić jedynie po przemalowaniu ścian i sufitów. Zazwyczaj konieczny jest większy remont.

ile kosztuje remont domu
Gruntowny remont starego domu wymaga starannego przygotowania. Na wstępie musimy ustalić, czy całe przedsięwzięcie jest w ogóle opłacalne. Pamiętajmy, że koszt kapitalnego remontu jest często porównywalny z kosztami budowy nowego obiektu
Fot. Hanna Długosz
Wśród wielu przesłanek koniecznych do dokonania rozsądnej decyzji dotyczącej budowy lub remontu domu, istotny jest wynik porównania kosztów realizacji obydwu przedsięwzięć. Aby było to możliwe, musimy zaplanować realne koszty przeprowadzenia remontu. Zależą one od wielu czynników. Tak jak przy budowie domu, na koszt jego remontu mają wpływ między innymi: powierzchnia, kubatura, liczba kondygnacji, technologia wykonania i stopień skomplikowania bryły, a także rodzaj wykorzystywanych materiałów, sposób realizacji remontu (samemu lub przez firmę) oraz region, gdzie będą prowadzone prace.

Remontować czy budować dom

Najistotniejszym czynnikiem, od którego zależeć będzie ostateczny koszt remontu, jest jego zakres i standard wykonania. Oczywiste jest, że im większy planujemy remont, tym wyższe będą jego koszty jednostkowe odniesione do 1 m2 powierzchni netto (powierzchni wewnętrznej wszystkich pomieszczeń liczonej w poziomie podłogi) i całkowite. Nas jednak interesują przede wszystkim relacje tych kosztów w stosunku do całkowitych kosztów budowy nowego domu. To, jakie nakłady finansowe będą potrzebne do jego wzniesienia, a jakie do wykonania remontu, dla trzech różnych zakresów prac realizowanych w podstawowym standardzie wykonania, pokazujemy na przykładzie dwóch wytypowanych domów jednorodzinnych.

Wybrane przez nas domy to: budynek parterowy bez poddasza użytkowego i budynek z poddaszem użytkowym, w całości wykończone w podstawowym standardzie. Dom parterowy ma powierzchnię netto 97 m2, natomiast dom z poddaszem użytkowym - 220 m2.

Szczegóły techniczne i przeciętne - średnie krajowe - koszty budowy domu przez firmy budowlane, obliczone w systemie Sekocenbud w poziomie cen IV kwartału 2013 r., prezentujemy w tabeli 1. Natomiast przeciętne - średnie krajowe - koszty wykonania przez firmy budowlane remontów tych domów jednorodzinnych, dla trzech zakresów prac, przedstawiamy w tabeli 2. Zakresy prac dostosowane zostały do skali najczęściej realizowanych remontów - małego, średniego i dużego.

Zakres remontu

Dla jednych remont to malowanie ścian lub wymiana płytek ceramicznych, dla innych to gruntowna przebudowa domu. Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie określić zakres remontu, zwłaszcza gdy będzie on obejmował poważniejsze prace.

Remont mały. Obejmuje odnawianie i naprawę niektórych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych. Zakres prac małego remontu uwzględnia więc miejscowe naprawy tynków wewnętrznych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, częściową wymianę posadzek z płytek ceramicznych, miejscowe naprawy tynku zewnętrznego, malowanie elewacji, a także czyszczenie i impregnację zewnętrznej okładziny klinkierowej.

W robotach elektrycznych przewidziana jest wymiana osprzętu łącznikowego i gniazd wtykowych, a w remoncie instalacji sanitarnych - baterii, umywalek, zlewozmywaka, ustępów, kuchni gazowej i grzejników łazienkowych.

Remont średni. W jego zakres wchodzi wykonanie wszystkich prac, które obejmuje remont mały plus wymiana zużytych urządzeń instalacyjnych oraz większa ilość napraw w niektórych elementach konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Ten zakres prac w robotach ogólnobudowlanych uwzględnia więc częściową rozbiórkę ścianek działowych i ich ponowne wykonanie w innym miejscu, wymianę drzwi wewnętrznych, okładzin ściennych z płytek ceramicznych, posadzek z terakoty wraz z warstwą wyrównawczą i izolacją przeciwwilgociową oraz uszczelnienie dachu i wymianę systemu orynnowania. W robotach elektrycznych przewidziana jest wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu oraz aparatury z rozdzielnicy. Remont średni instalacji sanitarnych to dodatkowo wymiana wanny, brodzika, grzejników i zaworów grzejnikowych oraz oczyszczenie i pomalowanie rur gazowych.

Remont duży. Oznacza podniesienie standardu użytkowego domu dzięki przeprowadzeniu remontu elementów konstrukcyjnych oraz przebudowie lub wymianie wybranych elementów wykończeniowych i instalacyjnych na elementy o wyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Ten zakres prac to już remont generalny, w ramach którego wykonywane są liczne prace rozbiórkowe, nowe izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych oraz podposadzkowe, warstwy wyrównawcze pod posadzkami oraz całkowita wymiana: okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin ściennych z glazury, posadzek, tynków i okładzin zewnętrznych, a także pokrycia dachowego wraz z warstwą wstępnego krycia, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. W tym zakresie remontu przewidziana jest praktycznie całkowita wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Koszty remontu domu

Z przedstawionych zestawień i wykresów wynika, że koszty przeprowadzenia remontu są proporcjonalne do kosztów budowy nowego domu i - w zależności od zakresu prac - kształtują się w stosunku do kosztów budowy na poziomie około 8,5% dla remontu małego, 24% - dla średniego i 70% - dla dużego. Przy czym, tak jak przy budowie nowych domów, koszty jednostkowe remontów - odniesione do powierzchni netto - są nieco niższe dla domu większego (schemat relacji kosztów remontu do budowy domu).

Oczywiście zakres każdego remontu ustala się indywidualnie, dostosowując go do stanu technicznego odnawianego bądź modernizowanego obiektu oraz potrzeb i możliwości finansowych zamawiającego. Dlatego zaproponowane tutaj zakresy robót i ich koszty można traktować tylko jako przykładowe, określone wzorcowo w celu przeprowadzenia analizy. Jej wynik powinien jednak ułatwić Państwu odpowiedź na pytanie: remontować czy budować?

Więcej informacji cenowych dotyczących robót remontowych można znaleźć w wydawnictwach SEKOCENBUD: "Biuletyn cen modernizacji i remontów - BCM", "Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR", "Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI" oraz "Biuletyn cen robót elektrycznych BRE".

    Więcej o:

Skomentuj:

Ile kosztuje remont domu - porównanie kosztów budowy i remontu domu