Jak przyciąć starą tuję? [Ekspert radzi]

Wiesław Gawryś

Jestem zmuszona do skrócenia starego wysokiego żywotnika, bo nad nim biegną przewody elektryczne. Jak to zrobić? Pyta: Dorota Kędzierska

Skrócenie żywotnika o kilkadziesiąt centymetrów nie czyni mu szkody, ale większa ingerencja w kształt drzewa oszpeci je i osłabi.
Skrócenie żywotnika o kilkadziesiąt centymetrów nie czyni mu szkody, ale większa ingerencja w kształt drzewa oszpeci je i osłabi.
Fot. Ozgur Coskun shutterstock

Wiesław Gawryś mgr inż. ogrodnictwa

Przycięcie tak dużego żywotnika wiąże się z zagrożeniem, że roślina tego nie zniesie. Zalecałbym skrócenie jej nie więcej niż o 1,5-2 m. Najlepiej to robić wczesną wiosną (np. na przełomie marca i kwietnia), kiedy tuja pozostaje jeszcze w stanie uśpienia.

Silne skracanie korony jest dość skomplikowanym zabiegiem. Jego powodzenie zależy od gatunku i wieku żywotnika. Im jest on starszy, tym mniejsze szanse na bezproblemowe przycięcie. Na dobrą sprawę radykalne przycinanie drzew starszych niż 30 lat może doprowadzić do ich zaschnięcia, a tych w wieku powyżej 50 lat już bym nie przycinał, chyba że roślina została złamana przez wiatr bądź choruje.
Po przycięciu wszystkie duże rany należy zasmarować preparatem grzybobójczym, np. Funaben Plus 03 PA lub Maścią Ogrodniczą Sumin. Proszę pamiętać, że od sierpnia 2015 r. obowiązuje nowa ustawa regulująca wycinanie i przycinanie drzew. Według niej przycięcie korony o 30% traktowane jest jako uszkodzenie drzewa i może być karane. Dlatego zabieg taki należy zgłosić do urzędu gminy lub miasta i uzyskać zgodę na jego przeprowadzenie.

Skomentuj:

Jak przyciąć starą tuję? [Ekspert radzi]