Jak przyciąć starą tuję? [Ekspert radzi]

Wiesław Gawryś

Jestem zmuszona do skrócenia starego wysokiego żywotnika, bo nad nim biegną przewody elektryczne. Jak to zrobić? Pyta: Dorota Kędzierska

Skrócenie żywotnika o kilkadziesiąt centymetrów nie czyni mu szkody, ale większa ingerencja w kształt drzewa oszpeci je i osłabi.
Skrócenie żywotnika o kilkadziesiąt centymetrów nie czyni mu szkody, ale większa ingerencja w kształt drzewa oszpeci je i osłabi.
Fot. Ozgur Coskun shutterstock

Stare tuje - jak przycinać

Silne skracanie korony jest dość skomplikowanym zabiegiem. Jego powodzenie zależy od gatunku i wieku żywotnika. Im jest on starszy, tym mniejsze szanse na bezproblemowe przycięcie. Na dobrą sprawę radykalne przycinanie drzew starszych niż 30 lat może doprowadzić do ich zaschnięcia, a tych w wieku powyżej 50 lat już bym nie przycinał, chyba że roślina została złamana przez wiatr bądź choruje. Przycięcie tak dużego żywotnika wiąże się z zagrożeniem, że roślina tego nie zniesie.

Kiedy jest najlepszy termin na przycinanie tuj? >>>

Stare tuje przycinanie - kiedy

Zalecałbym skrócenie jej nie więcej niż o 1,5-2 m. Najlepiej to robić wczesną wiosną (np. na przełomie marca i kwietnia), kiedy tuja pozostaje jeszcze w stanie uśpienia.

Jak należy pielęgnować żywopłoty. Cięcie, formowanie, odmładzanie>>>

Stare tuje - przycinanie

Po przycięciu wszystkie duże rany należy zasmarować preparatem grzybobójczym, np. Funaben Plus 03 PA lub Maścią Ogrodniczą Sumin. Proszę pamiętać, że od17 czerwca 2017 r obowiązuje nowa ustawa regulująca wycinanie i przycinanie drzew. Według niej przycięcie korony o 30% traktowane jest jako uszkodzenie drzewa i może być karane. Dlatego zabieg taki należy zgłosić do urzędu gminy lub miasta i uzyskać zgodę na jego przeprowadzenie.

Skomentuj:

Jak przyciąć starą tuję? [Ekspert radzi]