Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Inspektor nadzoru

Autor: Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

Budowa domu to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym życiu, dlatego też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby była prowadzona bezbłędnie. Budowę naszego domu powinien więc kontrolować inspektor nadzoru, który nie będzie reprezentował firmy wykonawczej.

Budowa domu
Budowa domu
Fot. budowlany.pl
Kim jest inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, która na naszej budowie ma chronić interesy inwestora, czyli dbać o dobrą jakość wykonywanych prac, a także wyłapywać wszelkie nieprawidłowości podczas budowy domu. Prawo budowlane nie wymaga zatrudniania inspektora przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów (na przykład garaży, budynków gospodarczych). Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jedynie w przypadku dużych i skomplikowanych budynków (wysokich bloków czy biurowców), a także obiektów mogących mieć wpływ na środowisko. Niekiedy banki udzielające kredytu bądź organ wydający pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego mogą jednak wymagać, aby nadzorował ją inspektor.

Inspektorowi nadzoru podlega kierownik budowy, którego zgodnie z prawem budowlanym powinien zatrudnić inwestor budujący dom.

Kierownikiem budowy może być członek firmy wykonawczej, która buduje dom, ale inspektor nadzoru powinien być niezależny, a już na pewno nie zaprzyjaźniony z firmą, którą ma kontrolować. Inspektor powinien odwiedzać budowę wiele razy, na różnych etapach. Usługa ta kosztuje średnio 3 - 5 tys. złotych.

Zarówno kierownikiem budowy, jak i inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi (są jeszcze uprawnienia projektowe). Szukając kierownika budowy i inspektora warto zapytać ich, czy znają technologię, w jakiej będzie realizowany nasz dom. Gdy poszczególne prace będą wykonywane przez różne ekipy, kierownikiem budowy może być jedna osoba zaangażowana na czas trwania całej budowy lub kilka osób - do poszczególnych etapów, na przykład do instalacji. Jeśli do budowy domu angażujemy jedną firmę, to zwykle zaproponuje ona własnego kierownika budowy.

Inspektora może polecić Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych, można go też szukać na uczelniach technicznych.

Ważna obiektywność i niezależność

Ta sama osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby pełniące te funkcje nie powinny też być ze sobą powiązane. Każda z nich patrzy bowiem na budowę z innego punktu widzenia. Kierownik zazwyczaj reprezentuje wykonawcę, natomiast inspektor - inwestora. Obiektywność i niezależność inspektora nadzoru jest gwarantem jakości naszego przyszłego domu.

Na tym po prostu nie warto oszczędzać. Taki wydatek rzędu kilku tysięcy złotych w skali kosztów całego przedsięwzięcia nie jest wielki, a dzięki temu można uniknąć błędów lub wad, które są już potem niemożliwe do usunięcia.

    Więcej o:

Skomentuj:

Inspektor nadzoru