Osuszanie ścian

red.

Potrzebne jest zwłaszcza w domach podpiwniczonych, w których są źle wykonane lub uszkodzone izolacje pozioma i pionowa. Podciągana kapilarnie woda z gruntu zwykle zawilgaca w takim domu ściany piwnic, a czasem też ściany nadziemia. Rozpuszczone w tej wodzie sole po jej odparowaniu krystalizują i tworzą wykwity, które mogą powodować kruszenie się tynków i murów. Po dłuższym czasie może być to niebezpieczne nawet dla konstrukcji budynku.

Aby osuszyć ściany, trzeba przede wszystkim uniemożliwić podciąganie wody z gruntu. W tym celu zwykle stosuje się jedno z dwóch rozwiązań: ściany fundamentowe podcina się i układa w nich nową izolację poziomą i pionową albo po nawierceniu w ścianach otworów nasyca je preparatem tworzącym przeponę hydrofobową. Prace te kończy się ułożeniem na ścianach piwnic nowej izolacji pionowej.

Wykonywanie nowych izolacji w istniejących budynkach przebiega następująco:

- z podcinaniem fundamentów - robi się to na całej ich szerokości odcinkami nie dłuższymi niż 1,5-2 m - możliwie najbliżej poziomu ławy fundamentowej, po czym w utworzonej szczelinie umieszcza materiał izolacyjny: papę lub folię, a następnie wypełnia szczelinę zaprawą cementową. Po zakończeniu tych robót ściany fundamentowe trzeba jeszcze osuszyć i ułożyć na nich izolację pionową. To rozwiązanie jest skuteczne, ale pracochłonne i drogie. Dlatego czasem - zamiast podcinania murów - stosuje się inną metodę, polegającą na wbijaniu w spoiny ścian chromowo-niklowej blachy falistej. Prac izolacyjnych nie trzeba zatem poprzedzać podcinaniem muru - podcinanie i wtłaczanie izolacji przebiega w jednym procesie, nie trzeba też uszczelniać muru po ułożeniu blachy.

- przez nasycenie murów preparatem hydrofobowym - który wprowadza się w nawiercone w murach otwory: pod ciśnieniem, jeśli mury są zawilgocone, lub grawitacyjnie - jeśli są wilgotne albo lekko zawilgocone. Niekiedy zawilgocone ściany osusza się najpierw za pomocą gorącego powietrza.

Po wykonaniu przepony układa się na ścianach nową izolację pionową.

Odkopanie dłuższego niż dwumetrowego odcinka ściany fundamentowej grozi wypieraniem gruntu spod fundamentów, a w konsekwencji - nierównomiernym osiadaniem budynku.

Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości izolacji: ścian, ławy fundamentowej (również pod ścianami wewnętrznymi) oraz podłogi.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Osuszanie ścian