służebność drogi koniecznej

  • Jeśli droga prowadząca do posesji jest drogą wewnętrzną, to na nas spoczywa obowiązek jej naprawy i konserwacji.

    Kupno domu z drogą

    Do kogo należy obowiązek utrzymania drogi łączącej nieruchomość z pasem drogi publicznej?

  • Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustanowienia drogi koniecznej najlepiej jeśli właściciel nieruchomości władnącej oraz właściciel nieruchomości obciążonej "rozłożyli" między sobą polubownie.

    Służebność drogi koniecznej

    Czy na właścicielu nieruchomości z ustanowioną służebnością gruntową ciążą jakieś obowiązki? Franciszek D.