konwalia majowa

  • Konwalia majowa

    Konwalia majowa - odmiany ogrodowe

    Konwalia majowa jest dość niepozorna, ale gdy w maju tworzy kwitnące łany, trudno o wspanialsze widowisko. A do tego jak pięknie pachnie!

  • Arnika górska na nizinach kwitnie w czerwcu. Jeśli wyruszymy w góry - do sierpnia możemy ją spotkać na szlaku.

    Czy wiesz, które gatunki są chronione?

    Mieszkam w pobliżu lasu i co roku widzę, że ludzie wynoszą całe kosze kwiatów konwalii na handel. Do kogo można zgłaszać przypadki niszczenia roślin chronionych? Małgorzata Tomczak