łączenie krokwi

  • Oparcie krokwi na murłacie

    Połączenie krokwi z murłatą

    Sposób oparcia krokwi na murłacie ma bardzo duży wpływ na stabilność całego dachu. Dotyczy to przede wszystkim najpopularniejszych konstrukcji więźb dachowych - krokwiowych i krokwiowo-jętkowych.