ługowanie

  • podłogi drewniane, bielenie podłogi

    Bielona drewniana podłoga

    Jeśli chcemy, żeby podłoga wyglądała jak wyszorowany do białości pokład statku, po ułożeniu należy poddać ją procesowi ługowania.

  • p

    3 sposoby wykończenia drewnianej podłogi

    Ostateczny wygląd drewnianej podłogi zależy nie tyle od gatunku drewna, co od rodzaju preparatu użytego do zabezpieczenia jego powierzchni. Będzie to również miało wpływ na częstotliwość i koszty późniejszej konserwacji podłogi.