montaż stolarki

  • Fot. 5

    Nowoczesne techniki montażu stolarki

    Okno zaczyna spełniać swoje funkcje dopiero wówczas, gdy zostanie dobrze zainstalowane. Kluczem do tego jest odpowiednie osadzenie stolarki okiennej w otworze montażowym i jej prawidłowe zaizolowanie.