notariusz

  • Od blisko 2 lat spadkobiercy mogą poświadczać swoje prawa także notarialnie.

    Dom w spadku

    Rok temu zmarł mój ojciec i pozostawił w spadku dom z działką o znacznej wartości. Chcemy wraz z rodzeństwem uregulować sprawy spadkowe i aby przyśpieszyć procedurę, ustaliliśmy, że przeprowadzimy to postępowanie u notariusza. Czy będzie miało ono tę samą moc, co postępowanie sądowe? Anna P.