ochrona gatunkowa

  • Arnika górska na nizinach kwitnie w czerwcu. Jeśli wyruszymy w góry - do sierpnia możemy ją spotkać na szlaku.

    Czy wiesz, które gatunki są chronione?

    Mieszkam w pobliżu lasu i co roku widzę, że ludzie wynoszą całe kosze kwiatów konwalii na handel. Do kogo można zgłaszać przypadki niszczenia roślin chronionych? Małgorzata Tomczak