ogród pod blokiem

  • Przed założeniem ogrodu działka była zupełnie pusta. Zanim posadzono rośliny, konieczne było nawiezienie warstwy żyznej ziemi.

    Sposób na zieleń pod blokiem

    Ten nieduży ogród podzielony został na dwie różne strefy: oficjalną - wizytówkę sklepu i prywatną z tyłu budynku.

  • ogródek pod blokiem

    Sposób na ogródek pod blokiem

    Ogródek pod blokiem to element zieleni osiedlowej. Dobrze gdy, służąc mieszkańcom parteru, staje się on radością również dla oczu przechodniów.