pąki

  • pąki

    Porażone pąki

    Wiele chorób i szkodników poraża pąki drzew oraz krzewów ogrodowych i w nich się rozwija, często w sposób dla nas niedostrzegalny.