sztablatura

  • Masę szpachlową trzeba nakładać cienkimi warstwami - grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm

    Sztablatura

    Sztablatura jest to wygładzające wykończenie z gładzi gipsowej, które układa się na położonym wcześniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.