termostat pokojowy

  • panel sterowania kotła,kocioł gazowy

    Jak regulować pracę kotła i instalacji c.o.

    Koszty ogrzewania można ograniczyć, stosując odpowiednią automatykę, która steruje wydajnością instalacji. Dzięki temu kocioł będzie produkować tylko tyle ciepła, ile budynek traci do otoczenia, a w pomieszczeniach będzie utrzymywana żądana przez użytkownika temperatura.