umowa z wykonawcą

 • Niezależnie od tego, czy budujemy sami czy zlecamy prace wykonawcy, do budowy domu musimy się solidnie przygotować...

  Budowa domu tylko z umową

  Na każdym etapie prac budowlano-remontowych trzeba rozważnie wybierać i ekipę, i pracownika. I warto zadbać, aby ustalenia rodzaju prac i ich wykonanie miały odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale przede wszystkim w umowie.

 • umowa z wykonawcą

  Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

  Podsumowanie ustaleń co do sposobu wykonania prac budowlano-remontowych powinno znaleźć swe odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale i w umowie o roboty budowlane. Poza typowymi punktami: kto, z kim i na co się umawia oraz za ile to ma być zrobione, muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz wykonawców.

 • Umowa z wykonawcą dotycząca robót budowlanych powinna być zawarta na piśmie.

  Zawieraj umowy na piśmie

  Gdy uda nam się wybrać wykonawców, warto zabezpieczyć się przed ewentualnym unikaniem ustaleń podpisując z nimi umowę.

 • Na budowie zatrudnię legalnie...

  Jak do drobnych prac budowlano-remontowych zatrudnić emeryta, studenta lub cudzoziemca, nie wchodząc w konflikt z prawem?