Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Fundacja Kresy 2000

red.

- Stworzyła i finansuje miejsce działań twórczych - Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja, skupiający wybitnych polskich artystów i ludzi kultury oraz utalentowaną młodzież z ziem południowo-wschodniej Polski - współczesnych kresów Rzeczypospolitej.

- Organizuje rozmaite wystawy, formy teatralne, koncerty, spotkania autorskie, seminaria, plenery malarskie, warsztaty teatralne, filmowe i telewizyjne.

- Finansuje i rozpowszechnia wydawnictwa i materiały o kulturze oraz bogatych tradycjach ziem kresowych.

- Wspomaga odbudowę a także konserwację zabytkowych obiektów kresowej kultury materialnej.

- Finansuje promocję i funduje stypendia dla najbardziej utalentowanych młodych twórców z ziemi biłgorajskiej i zamojskiej.

- Nieodpłatnie przewozi dzieci i osoby niepełnosprawne w celu umożliwienia im uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez fundację.

- Dokumentuje i upowszechnia wiedzę o zjawiskach zagrażających pięknu kraj-obrazu, bogactwu flory i fauny ziemi biłgorajskiej; wspiera oraz dotuje konserwację i zabezpieczenia pomników przyrody, a także promuje twórczość artystyczną inspirowaną tą problematyką.

- Współpracuje z muzeami, galeriami, szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji celów fundacji.

Kontakt:

BIURO FUNDACJI KRESY 2000, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0 *84 686 60 77

    Więcej o:

Skomentuj:

Fundacja Kresy 2000