Przerejestrowanie samochodu

red.

Zmiana adresu rodzi obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wniosek w tej sprawie składa się w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (w Warszawie - w urzędach dzielnicowych).

 • Terminy. Samochód należy przerejestrować najpóźniej w terminie 30 dni od zameldowania się pod nowym adresem.

 • Ile to potrwa? Kolejka do złożenia dokumentów - przeciętnie 1,5 godziny (żeby nie czekać w kolejce, trzeba wstać tak wcześnie, że skutek będzie podobny, tyle tylko, że petent będzie mniej wyspany),

  po czym otrzymuje się tablice i tymczasowy dowód rejestracyjny. Właściwy dowód odbiera się zwykle po miesiącu.

 • Opłaty. Standardowe (zwykłe) tablice samochodowe - 80 zł.

  Wydanie dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną - 75,50 zł.

 • Kary. Za prowadzenie samochodu bez wymaganego dokumentu, jakim jest ważny dowód rejestracyjny, grozi kara grzywny (do 250 zł) lub nagany. Karę wymierza sąd grodzki.

  Co będzie potrzebne

  1) Dowód tożsamości (do wglądu).

  2) Dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny lub zamiany, faktura, rachunek lub postanowienie sądu przyznające prawo własności).

  3) Dowód rejestracyjny pojazdu.

  4) Karta pojazdu.

  5) Tablice rejestracyjne.

  6) Dowód opłacenia ubezpieczenia OC (do wglądu).

  Uwaga! Przy każdej czynności związanej z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą właściciel pojazdu zobowiązany jest też legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia OC. Jeśli nie ma on tego dokumentu, organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia o tym pisemnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  Zobacz projekty domów z użytkowym poddaszem

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Przerejestrowanie samochodu