Prawo i finanse

 • Podatek VAT

  Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

  Chciałbym odzyskać VAT za materiały budowlane. Jakie dane wpisać na fakturze?

 • Właściciel nieruchomości ma prawo domagać się przesunięcia lub usunięcia słupów energetycznych. Odbywa się to wówczas na koszt zakładu energetycznego

  Słup energetyczny: usunięcie z działki

  Chcę usunąć jeden ze słupów niskiego napięcia z działki, aby poprowadzić prąd drogą podziemną. Kto będzie musiał zapłacić za taką zamianę i kto za nią odpowiada?

 • Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy należy zlożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

  Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

  Jak napisać odwołanie na odmowną decyzję o warunkach zabudowy?

 • Zanim podejmiemy decyzję o rozbudowie, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe (jeśli dom dziedziczy więcej niż jedna osoba)

  Rozbudowa domu na współwłasności

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której stoi dom mieszkalny. Chciałbym go rozbudować, lecz drugi współwłaściciel nie żyje, a trzy osoby po nim dziedziczące nie chcą zrobić postępowania spadkowego. Czy jako posiadający prawo do połowy nieruchomości, mogę sam rozbudować dom lub wyjść ze współwłasności i rozdzielić nieruchomość? Jak to zrobić zgodnie z prawem? Tomasz N.

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Rachunek bilansujący

  Rachunek bilansujący to raczej propozycja dla osób, które mają znaczne nadwyżki finansowe.

 • Bez zgody konserwatora zabytków nie wolno nam dokonać żadnych przeróbek, rozbudowy, ani tym bardziej rozbiórki zabytkowego obiektu

  Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

  Chcę rozpocząć remont i przebudowę domu, ale jest on wpisany do rejestru zabytków. Jak to zrobić zgodnie z prawem?

 • Kwestie odpowiedzialności za utrzymanie m.in. drogi wewnętrznej reguluje ustawa o drogach publicznych

  Droga dojazdowa - zrzeczenie na rzecz miasta

  Wraz ze znajomymi kupiliśmy 3 działki. Z dwóch działek została wydzielona działka na drogę dojazdową. Czy jest jakaś możliwość, aby zrzec się tej działki na rzecz miasta tak, aby to ono wybudowało nam drogę i ją utrzymywało? Przemysław Z. Finansowanie budowy drogi dojazdowej i jej status zależą od tego, czyją własnością jest grunt, przez który owa droga miałaby przebiegać.

 • Zachowek z założenia ma chronić interesy najbliższych osób spadkodawcy, gdyby zostali oni pominięci przy dziedziczeniu

  Zachowek

  Dowiedziałem się od krewnych, że ojciec zamierza mnie wydziedziczyć, a cały swój majątek chce przepisać na jednego z kuzynów. Czy to jest zgodne z prawem? Janusz M.

 • Jeżeli dany budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wydać decyzję nakazującą robiórkę.

  Rozbiórka niedokończonego domu

  Otrzymałem decyzję nakazującą rozbiórkę domu. Nie zgadzam się z nią. Czy da się coś z tym zrobić?

 • Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie

  Skarga kasacyjna

  To skarga, która przysługuje od wyroków lub postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie.

 • Jeśli sami nie możemy dojść do porozumienia ze sprzedawcą np. odnośnie wadliwego towaru, który zakupiliśmy, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej

  Kto powinien zapłacić za wymianę pokrycia dachowego?

  W 2000 roku kupiłam blachę dachową, która się zniszczyła. Firma uznała uszkodzenia powłoki (rdza na blasze) i zobowiązała się dać nową blachę, ale nie chce zapłacić za jej wymianę. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów zmiany pokrycia dachowego? Dodam, że nie posiadam gwarancji na piśmie, a jedynie fakturę na zakup blachy. Zofia D.

 • Księgę wieczystą można przyrównać do... aktu urodzenia. Znajdziemy w niej wszystkie niezbędne informacje o kupowanej bądź sprzedawanej nieruchomości

  Księga wieczysta - wniosek, opłaty

  Kilka lat temu odziedziczyłem po dziadku działkę. Nie interesowałem się nią przez dłuższy czas, ale teraz sytuacja rodzinna zmusiła mnie do szukania nowych źródeł dochodu. Postanowiłem działkę sprzedać i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie ma ona księgi wieczystej. Potencjalny kupiec twierdzi, że obowiązek uregulowania tego spoczywa na mnie. Czy to prawda, a jeśli tak - to jak mam to zrobić? Stanisław T.

 • Przepisy prawa nie precyzują jednoznacznie tego, czy zadaszenie tarasu jest objęte pozwoleniem na budowę. Można przyjąć - na podstawie orzeczeń sądowych - iż prace te wymagają jedynie zgłoszenia

  Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

  Prawo budowlane milczy na temat zadaszenia tarasu. I to zarówno w tekście głównym, jak i w komentarzach. Odpowiedzi na zadane pytanie można szukać jedynie w orzeczeniach sądowych.

 • Wszelkie sprawy dotyczące morskich budowli hydrotechnicznych nie podlegają ogólnym przepisom odnośnie "zwykłych" budynków i ich usytuowania. Obowiązują tu przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

  Uciążliwy zbiornik u sąsiada na wody zaolejone

  Właściciel nieruchomości, która sąsiaduje ze zbiornikiem na wody zaolejone, obawia się tego sąsiedztwa. Czy można coś z tym problemem zrobić - na to pytanie odpowiada nasz ekspert.

 • Jeśli na swój koszt wybudowaliśmy przyłącze wodno-kanalizacyjne możemy przekazać je gminie - oczywiście za odpowiednią opłatą. Ewentualnie należność za przedmiotowe urządzenie może być uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

  Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

  Mam problem z podłączeniem do sieci wodociągowej. Gmina uważa, iż sam powinienem doprowadzić media do swojej posesji. Czy na pewno ma rację? Paweł P.

 • Wynajmując dom lub mieszkanie trzeba spisać umowę.

  Najem okazjonalny domu lub mieszkania

  Mam dom po rodzicach, który planuję wynająć. Ale obawiam się, że najemcy nie będą sumiennie płacić czynszu, a ja nie będę mogła domagać się ich eksmisji. Czy jest jakiś sposób, by uniknąć kłopotów z wynajmem?

 • "Głośny sąsiad" to prawdziwe utrapienie. Ale na szczęście, możemy zmusić go prawnymi środkami, aby zaprzestał takiej działalności.

  Głośny sąsiad i uciążliwy kompresor

  Mieszkam w bliźniaku. Mój sąsiad na parterze domu ma kompresor, który bardzo głośno pracuje. Ja prowadzę działalność usługową związaną z zabiegami medycznymi i hałas wywołany przez kompresor mi przeszkadza. Czy są jakieś przepisy prawne, regulujące ten problem? Dodam, że sąsiad nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a kompresor wykorzystuje do naprawy uszkodzonych pojazdów (więc robi to nielegalnie)!

 • Ogrodzenia między sąsiadami, za ich obopólną zgodą, można lokalizować w granicy działek

  Spór o ogrodzenie

  Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, iż rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 • Przebudowa domu może być rozpoczęta tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przeciwnym razie może być potraktowana jako samowola.

  Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

  Kupiłem budynek niemieszkalny, ale chcę zmienić sposób jego użytkowania na mieszkalny. Budynek stoi mniej niż 3 metry od granicy działki. W ścianie od strony granicy są 3 okna. Słyszałem, że będę musiał je zamurować całkowicie lub pustakami szklanymi. Zamierzam też zmienić dach z płaskiego na dwuspadowy oraz dobudować taras i werandę. Jak to zrobić zgodnie z prawem?

 • Z tytułu wykonywania swoich obowiązków urzędnik ponosi szeroko pojętą odpowiedzialność prawną.

  Błąd inspektora nadzoru budowlanego

  Inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał prace na budowie mojego domu. Według mnie nie miał do tego wystarczających podstaw. Z tego powodu poniosłam spore straty finansowe, więc - jeśli udowodnię niesłuszność decyzji - czy urzędnik ten poniesie prawną i finansową odpowiedzialność?

 • słup energetyczny

  Słup energetyczny na działce

  Mam działkę budowlaną, którą kupiłem od gminy w 1995 r. (wcześniej ją dzierżawiłem). Prawie przez środek tejże działki przebiega linia średniego napięcia; dodatkowo stoi na niej słup energetyczny. Jak mogę za ostatnie 10 lat uzyskać od zakładu energetycznego za to rekompensatę oraz ustanowić służebność przesyłu?

 • projekty domów, dom bliźniak

  Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

  Budowanie w duecie - prawo budowlane na temat zabudowy bliźniaczej

 • Przedsiębiorstwo dostarczające prąd może obciążyć nie swój grunt służebnością - warunek jest taki, że zakład musi porozumieć się z właścicielem nieruchomości, który odpłatnie lub bezpłatnie pozwoli mu na inwestycję

  Prąd bez stacji na działce

  Firma energetyczna, do której zwróciłam się o wykonanie przyłącza, chce na mojej działce, udostępnionej im przeze mnie nieodpłatnie, wybudować stację elektroenergetyczną i linię napowietrzną. Ja nie chcę się na to zgodzić. Jak zmienić umowę przysłaną mi do podpisu, żeby na mojej działce nie powstała stacja elektroenergetyczna, a prąd został puszczony pod ziemią? Róża G., Legnica

 • 13965855 https bi

  Prawo o wodzie opadowej na działce

  Działka budowlana, na której znajduje się dom, powinna mieć kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

 • Podatki - ile z najmu dla fiskusa

  Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

  Wynajęcie komuś domu lub mieszkania to nie tylko stały dochód. To również podatki, bo uzyskiwanymi pieniędzmi z najmu należy jeszcze podzielić się z fiskusem.

 • Ogrodzenie ażurowe - nie zapewnia intymności właścicielom, ale nie daje też osłony złodziejowi, ktory przedostanie się na teren posesji.

  Ogrodzenia małe i duże

  Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że wznoszenie ogrodzenia nie wiąże się z żadnymi formalnościami.

 • Urlop od kredytu

  Może się zdarzyć, że mamy chwilowy problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Kiedyś taka sytuacja budziła przerażenie, ponieważ wydawała się równoznaczna z zajęciem domu przez bank.

 • GRAFIKA

  Porządna gmina

  By mieć przyjemność z posiadania domu, należy zadbać nie tylko o niego, lecz także o teren wokół. Zwłaszcza że obowiązek zachowania porządku wymagany jest przez przepisy prawa.

 • Gdy nie ma na podatek

  Płacenie podatków to z pewnością nic przyjemnego. Co jednak zrobić, gdy zabraknie nam na nie pieniędzy?

 • Czy doradca dobrze radzi?

  Rośnie liczba osób zainteresowanych wzięciem kredytu hipotecznego, które korzystają z pomocy firm doradczych.